Hyppää sisältöön

Tutustu tuoreisiin muutoksiin: Uusia kasvoja ja päivittyneitä työnkuvia

Tutustu työyhteisömme tuoreisiin muutoksiin! Tiimimme on saanut uuden jäsenen sekä jo entuudestaan tuttujen tekijöiden työnkuvat ovat päivittyneet. Nämä muutokset ovat tuoneet mukanaan uutta virtaa ja innostusta tiimiimme, erityisesti viestinnän ja kansainvälisten asioiden saralla.

Maisa Lokka on aloittanut Nuorten Akatemialla viestintäassistenttina

Maisa on koulutukseltaan markkinoinnin ja viestinnän tradenomi, jonka vahvuudet loistavat erityisesti viestinnässä ja sisällöntuotannossa. Maisa on kehittänyt viestintätaitojaan työharjoitteluiden kautta ja nyt hän astuu innokkaana viestintäassistentin saappaisiin! Maisa tavoittelee asiantuntijuutta viestinnän alalla ja näkee viestintäassistentin tehtävän täydellisenä ensiaskelena kohti tätä päämäärää.

Maisa aloittaa työskentelyn Nuorten Akatemian viestintätiimissä, missä hänen tehtäviinsä kuuluvat operatiivisen viestinnän toiminnot. Tämä sisältää muun muassa sosiaalisen median ja verkkosivujen päivittämistä, uutiskirjeiden laatimista, hankeviestinnän tukena toimimista sekä viestintäsuunnittelua yhdessä viestintäpäällikkön kanssa.

Maisa on innostunut mahdollisuudesta syventyä järjestömaailmaan ja viestiä Nuorten Akatemian ajamista tärkeistä tavoitteista. Hän odottaa innolla tilaisuutta kasvattaa ammattitaitoaan ja olla mukana tekemässä merkityksellistä työtä.

“Järjestömaailman arvot ja tavoitteet mahdollistavat työn tekemisen, jolla on suuri merkitys. Nuorten Akatemia viestii tärkeiden asioiden puolesta ja edesauttaa nuorten osallisuutta Suomessa ja kansainvälisesti. Viestijänä olen se, joka välittää tätä tärkeää sanomaa.”

Faktoja Maisasta:

Rakastan matkustamista ja uusien kulttuurien kohtaamista: Aasia on ehdottomasti suosikkimatkakohteeni! Vapaa-aikanani minut löytää erilaisista aktiviteeteista ystävieni kanssa tai nauttimasta rauhallisesta koti-illasta Netflixin ääressä. ” – Maisa

Maisa Lokan yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta tai suoraan tästä linkistä. Lämpimästi tervetuloa taloon Maisa!

Emma Veini astui helmikuussa viestintäpäällikön tehtäviin

Emma Veini aloitti Nuorten Akatemian uutena viestintäpäällikkönä helmikuussa ja toimii tehtävässä Henna Sihvosen vanhempainvapaan ajan. Emma aloitti työskentelyn Nuorten Akatemialla syyskuussa 2020. Hän toimi ensin vuoden viestintäassistenttina ja viimeiset kaksi ja puoli vuotta viestintäkoordinaattorina. Viestintäpäällikön rooliin Emma otti vastaan uteliaana ja innostuneena: tuohan nimikkeen muutos mukanaan myös uusia haasteita.

Uudessa roolissaan Emma vastaa pääasiassa viestinnän kokonaisstrategian suunnittelusta. Hän käyttää suuren osan ajastaan Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio -hankkeessa, jonka viestinnän kokonaisuudesta Nuorten Akatemia on vastuussa.

Emma kokee työnkuvansa monipuoliseksi ja antoisaksi. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio -hankkeessa hän pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännön hankeviestintää, kun taas Nuorten Akatemian viestinnässä hänellä on enemmän suunnitteleva, analysoiva ja linjaava rooli. Tämä monipuolinen tehtäväkenttä tarjoaa Emmalle mahdollisuuden yhdistää käytännön hankeviestinnän toteuttamisen sekä viestinnän strategisen suunnittelun.

Kevään tavoitteet ja katse tulevaan

Kevään ensisijaisena tavoitteena Emmalla on ollut varmistaa, että sekä Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio -hankkeen sekä Nuorten Akatemian viestintä pyörii. Samalla hän on myös perehdyttänyt uuden viestintäassistentin tehtäviinsä. Emma kertoo yhteistyön alkaneen hyvin ja odottavansa innolla, että he pääsevät yhdessä asettamaan viestinnälle kunnianhimoisempia tavoitteita ja suunnittelemaan uutta. Lisäksi hän odottaa kiinnostuksella Lasten, nuorten ja perheiden koordinaatio -hankkeen tulevia vaiheita ja sitä kautta myös uusia viestinnällisiä kohderyhmiä sekä toimenpiteitä.

Sanna Lindgren Nuorten akatemian kansainvälisten asioiden päälliköksi

Sanna Lindgren on astunut uuteen rooliin Nuorten Akatemian kansainvälisten asioiden päällikkönä. Sannan uusi rooli merkitsee vahvempaa painotusta kansainvälisessä yhteistyössä ja osallisuudessa. Kansainvälisten asioiden näkymät ovat valoisat, ja tavoitteena on luoda ratkaisuja nuorten osallisuuden edistämiseksi sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Ennen nykyistä rooliaan Sanna toimi projektikoordinaattorina, keskittyen pääasiassa kansainvälisiin asioihin. Käytännössä Sanna on kehittänyt ja kasvattanut Nuorten Akatemian kansainvälistä toimintaa jo viimeisen parin vuoden ajan. Työnkuva on siis tuttu, mutta uusi titteli, kansainvälisten asioiden päällikkö, kuvastaa jatkossa paremmin hänen vastuualuettaan ja osaamistaan. Sanna kertoo iloitsevansa siitä, että toimistolla monien innostus kansainvälisiä hankkeita kohtaan on kasvanut!

Kansainvälisten asioiden näkymät

Nykyään mikään toiminta tai ilmiö ei pysähdy kansallisiin rajoihin. Monet nuoret toimivat jo hyvin kansainvälisesti, ja Suomeen saapuu väkeä eri maista ja eri syistä. Tämä merkitsee sitä, että on tärkeää ajatella toimintaa kansainvälisesti ja huomioida kansainväliset ulottuvuudet myös kotimaan toiminnassa.

Nuorten Akatemian uudessa strategiassa kansainväliset asiat onkin kirjattu yhdeksi painopisteeksi. Viime vuosina on jo saatu hyviä kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta, kumppaniverkostoa on kasvatettu ja useita uusia hankkeita on aloitettu. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä kansainvälistä hankerahoitusta ja kasvattaa Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten tahojen roolia rahoituslähteinä.