Hyppää sisältöön

Tätä on nuorisotyö Mahiksessa

Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista Nuorisotyön viikkoa, joka on tuonut näkyville sitä kaikkea arvokasta työtä, mitä nuorten hyväksi tehdään. Nuorten Akatemian Mahis-hankkeessa on jo 25 vuoden ajan tehty työtä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Teemaviikko on kannustanut pohtimaan, mitä nuorisotyö meille tarkoittaa ja miksi se on tärkeää. Me emme kuitenkaan tee nuorisotyötä yksin, joten tämä blogi kirjoitettiin yhdessä Mahiksen kumppaniorganisaatioiden kanssa. 

Mahiksen erityistä kohderyhmää ovat haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat nuoret, jotka kaipaavat sosiaalista vahvistamista oman elämänhallintansa ja itsetuntonsa kehittymisen tueksi. Tavoitteena on tarjota nuorisotyöntekijöille, ohjaajille, koulun aikuisille ja muille nuorten parissa toimiville aikuisille toimintamalli, jonka avulla voi tarttua toimeen välittömästi, kun huoli nuorista herää. Taustalla on ajatus siitä, että nuorten itse ideoiman ryhmätoiminnan myötä nuoret saavat elämäänsä turvallisen aikuisen, tärkeitä ryhmään kuulumisen ja onnistumisen kokemuksia sekä ystävyyssuhteita. 

Mahis-koulutuksissa paneudutaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kohtaamiseen ja osallisuuden tukemiseen – ne täydentävät erinomaisella tavalla 4H:n omia koulutuksia. Moni toimihenkilö ja ohjaaja kaipaa näissä asioissa tukea.

Miitta Riekki, Suomen 4H-liitto

Turvallisen aikuisen läsnäolo, mielenkiintoinen tekeminen ja kaverisuhteet saattavat kuulostaa asioilta, jotka toteutuvat nuorten elämässä omalla painollaan. Todellisuudessa nämä peruspalikat eivät suinkaan ole kasassa ilman panostusta. Tarvitaan luotettavia aikuisia, jotka antavat nuorille aikaansa, kuuntelevat ja ottavat nuorten toiveet huomioon. Tarvitaan paikkoja, joihin nuorten on helppo tulla ja ryhmiä, joihin on turvallista jäädä.  

Nuorilla on oikeus kuulua yhteisöön, toimia sen aktiivisena jäsenenä ja vaikuttaa yhteisön toimintaan. Osallisuuden kokemusten vahvistaminen on tärkeää nuorten hyvinvoinnin kannalta. Myös kaveritaitoja harjoitellaan läpi elämän, aikuisten avulla ja tuella.

Satu Suomalainen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

Mikä tahansa nuorten toiminta voi olla ennaltaehkäisevää toimintaa, kun sen parissa on saanut kokea esimerkiksi yhteisöllisyyttä, rohkaisua tai turvallisuutta. Vaikuttavuuden todentamisen kannalta vaikeaa on kuitenkin se, että positiiviset tulokset toiminnasta ovat nähtävillä ehkä vasta vuosia myöhemmin, mutta se ei tee ennaltaehkäisevästä työstä yhtään vähemmän tärkeää. Meillä ei ole yksinkertaisesti ole varaa olla panostamatta perusasioihin, kun kyse on nuorten hyvinvoinnista. Se, että voimme tehdä ennaltaehkäisevää työtä myös jatkossa, edellyttää nuorten parissa tehtävän jokapäiväisen työn tärkeyden tunnistamista ja resursointia yhteiskunnallisella tasolla. 

Ennaltaehkäisevässä työssä lähtökohtana on, ettei haasteita edes ehtisi syntyä, koska toiminta ja osallisuuden kokemukset ohjaavat nuorta positiiviseen suuntaan. Tämän osoittaminen käytännössä on varmasti haaste, jonka moni nuorisotyötä tekevä tunnistaa.

Miitta Riekki, Suomen 4H-liitto 

Mahis toimii eri sektorien leikkauspisteessä, ja meillä on etuoikeus tukea nuorten hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavaa työtä kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, järjestöissä sekä seurakunnissa ympäri maan. Koulutuksissa ja muissa hankkeen toiminnoissa tapaamme juuri niitä aikuisia, jotka omalla työllään rakentavat nuorille turvallisia ja kannustavia yhteisöjä kasvun tueksi. Mahis-toiminta on lisäksi usealla alueella moniammatillisen yhteistyön tulosta. 

Haluamme tuoda Mahiksen henkeä osaksi toimintaamme. Tärkeintä on nuorten huomioiminen, mukaan ottaminen, kannustaminen ja auttaminen eteenpäin.

Sami Säynevirta, Luontoliitto 

Aikuisten välistä yhteistyötä ja yhteistä vastuunottoa haluamme Mahiksessa vahvistaa ja tuoda esille myös jatkossa. Kaikkia meitä yhdistää usko nuoriin ja halu rakentaa parempaa maailmaa niin tämän hetken kuin myös tulevaisuuden nuorille. 
 

Teksti kirjoitettiin yhteistyössä Mahiksen pitkäaikaisten kumppanien Luontoliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 4H-liiton kanssa. 

Lisätietoja antavat Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Saara Kallio-Kokko ja projektikoordinaattori Liisa Tatti, jotka yhdessä luotsaavat pitkäikäistä Mahis-hanketta.