Hyppää sisältöön

Syksyn korkeakouluharjoittelijoilla laajan skaalan osaamista

Franseska Kärkkäinen (Turun yliopisto), Laura Matula (Helsingin Yliopisto) ja Carolus Tommola (Humanistinen ammattikorkeakoulu) ovat aloittaneet syksyn korkeakouluharjoittelijoinamme. Monipuolisen taustansa ansiosta kolmikolla on laajasti eri näkökulmia ja osaamista – he ovat siis erinomainen lisä tiimiimme.

Franseska yliopistossa opittu tieto monipuolisesti käyttöön

Franseska on valtiotieteiden kandidaatti ja on sosiologian ohella lukenut sukupuolentutkimusta ja tutustunut tasa-arvopoliittisiin yhteiskuntailmiöihin. Valtio-opin ja maailmanlaajuisen politiikan tutkimuksen opintoja hän on tehnyt Göteborgin yliopistossa.

Franseska on toiminut aktiivisesti työelämäjärjestöissä ja viestintätehtävät ovat tuttuja yhteiskunta-alan opiskelijoiden työelämäjärjestö Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry:ssä. Tämän lisäksi hän on luonut mediasisältöä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:lle YKA-lähettiläänä, mikä sai hänet todellisesti innostumaan urasta järjestösektorilla. 

“Hain harjoittelijaksi Nuorten Akatemialle, sillä olen kuullut miellyttäviä kokemuksia nuorisoalan järjestötyöstä. Työn merkittävyys ja monipuolisuus sekä tehtävien luovuus ja yhteiskunnallinen relevanttius ovat minulle tärkeitä. Harjoittelu täällä tuntui minulle luodulta mahdollisuudelta.”

Franseska työskentelee syksyllä viestinnällisissä tehtävissä ja koulupuolen hankkeiden parissa kuten Matkalla maailmankansalaiseksi, Pikamuodista hitaaseen muotiin ja Kulttuurien koulu. “Työtehtävissäni innostaa se, että niitä voi mukauttaa omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan syksyn edetessä”, Franseska kertoo.

“Toivon oppivani uutta yhteiskunta-alan järjestötoiminnasta, toimistokulttuurista sekä projektityöstä. Odotan, että harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden kehittää omasta viestinnän osaamisestani asiantuntevampaa ja saavutettavampaa. Toivon, että harjoittelu antaa mahdollisuuksia hyödyntää yliopistossa opittua informaatiota monipuolisesti eri yhteiskunnallisten ilmiöiden parissa.” 

Laura – hanketyön vaiheet haltuun

Laura on tuore valtiotieteiden kandidaatti Helsingin Yliopistosta. Hän opiskelee sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa, mutta on suorittanut opintoja myös poliittisesta historiasta, talous- ja sosiaalihistoriasta, globaalista kehitystutkimuksesta sekä viimeisimpänä viestinnästä Amsterdamin Yliopistossa. Opintojen ohella hän on ollut mukana opiskelijajärjestötoiminnassa sekä tehnyt vapaaehtoistyötä. 

Laura työskentelee harjoittelunsa aikana mm. Tukea Taloustaitoihin ja Mahis -hankkeissa, joiden tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja elämänhallintaa. Näiden lisäksi Laura on aktiivisesti mukana kansainvälisten Erasmus+ -hankkeiden ideoinnissa ja toteuttamisessa. 

“Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä kansainvälisellä järjestösektorilla, esimerkiksi kulttuuriin tai viestintään liittyvien tehtävien parissa”, Laura kertoo.

Laura uskoo harjoittelun toimivan erinomaisena tilaisuutena tutustua järjestökenttään ja sen toimintaan.

“Haluan oppia lisää erityisesti hankekehityksestä sen monine eri vaiheineen. Toivon pääseväni hyödyntämään viestintävalmiuksiani sekä opintojen myötä kertynyttä analyyttistä osaamistani!” 

Carolus – pelikasvatusosaamista projekteihin

Carolus on 4. vuoden yhteisöpedagogiopiskelija. Ammatillisesti hän on kiinnostunut nuorten toimijuuden ja hyvinvoinnin lisäämisestä erityisesti digitaalisen nuorisotyön ja pelikasvatuksen keinoin.

“Olen suorittanut pelikasvatuksen opintoja sekä kerännyt aiheesta käytännön kokemusta aiemmissa työharjoitteluissa. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kuulua itselleen merkityksellisiin yhteisöihin ja toteuttaa itseään haluamallaan tavalla”, Carolus kertoo.

“Täällä tehtävä työ ja toimintakulttuuri kohtaavat arvojeni kanssa. Asiantuntijaorganisaatioille ominainen itseohjautuva työskentely on minulle luontevaa”, Carolus jatkaa.

Carolus työskentelee syksyllä sosiaaliturvauudistuksen nuorten kuulemisen sekä valtioneuvoston nuorisopoliittista ohjelmaa (VANUPO) koskevan nuorten kuulemisen parissa. Lisäksi hän pääsee hyödyntämään ja kehittämään pelikasvatusosaamistaan pienemmissä projekteissa. 

“Toivon kehittyväni kohtaamaan moninaisissa ympäristöissä nuorten kanssa toimivia aikuisia ja kasvattajia sekä itse nuoria. Lisäksi haluan kasvattaa kehittämisosaamistani nuorten osallisuutta lisäävien työpajakokonaisuuksien ja koulutussisältöjen parissa. Pyrin hyödyntämään harjoittelun tarjoaman mahdollisuuden kehittää kumppanuus- ja verkostotyöskentelyyn liittyvää osaamistani”, Carolus kiteyttää lopuksi.

Mielenkiintoiset faktat harjoittelijoistamme:

Korkeakouluharjoittelijat Carolus, Laura ja Franseska toimiston ulkopuolella, taustalla Kallion kirkon torni.
  • Harrastan boulderointia ja joogaa sekä treenaan salilla. Minua innostaa kaikenlainen monipuolinen liikkuminen! -Carolus
  • Rakastan matkustelua! Toistaiseksi olen käynyt kolmella eri mantereella ja yli viidessätoista maassa, mutta pari seuraavaa reissua on jo suunnitteilla. -Laura
  • Harrastan monipuolisesti käsitöitä, teatteria ja maalaamista. Ruoanlaitto on yksi intohimoistani. -Franseska