Hoppa till innehåll

Kartläggning över efterfrågan på svenskspråkiga tjänster

Vi kartlägger som bäst efterfrågan på svenskspråkiga tjänster. Målet är att få en helhetsbild av hur mycket och hurdan efterfrågan det finns på svenskspråkiga tjänster.

Enkäten är riktad för lärare och studiehandledare som arbetar på svenska i grundskolor, gymnasium och yrkesanstalter i andra stadiet.

Du kommer åt att svara på enkäten via länken. Det tar cirka 3-5 minuter att svara på frågorna. Du kan svara anonymt eller lämna dina kontaktuppgifter om du vill delta i utlottningen.

Enkätens svarstid tar slut 5.6.2022. Museikortet utlottas bland alla som lämnat sina kontaktuppgifter den 6.6.2022. Museikortets vinnare meddelas om vinsten personligen.