Hyppää sisältöön

Restoration Academyn terveiset Slovakiasta

Marraskuun puolivälissä järjestettiin Restoration Academy -hankkeen ensimmäinen lähitapaaminen Bratislavassa, Slovakiassa. Hankkeen arvoihin kuuluu vahvasti vihreä matkustaminen, joten matkustimme Helsingistä Bratislavaan ja takaisin maata pitkin: ensin bussilla Baltian läpi Varsovaan, josta junalla Krakovan ja Břeclavin kautta Bratislavaan.

Matkamme kesti noin 30 tuntia suuntaansa. Yöunet bussissa maistuivat yllättävän hyvin ja varsinkin junissa pystyi jo töitäkin tekemään ihan mukavasti. Bratislavassa kahden tehokkaan työskentelypäivän aikana keskustelimme muun muassa hankekäytännöistä, pohdimme mitä nykyisellään tiedämme ja millaisia ajatuksia tiimillä on luonnon ennallistamisesta sekä ideoimme alkuun ja työstimme monia hankkeen sisältöjä.  

Hanketiimin ajatuksia ennallistamisesta

Ennallistaminen on välttämätöntä monista syistä. Ilmastonmuutos nousee keskusteluissa usein ensimmäisenä esiin, ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä ennallistamisen tarpeelle. Ekosysteemit ovat alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ja menetettyjen ekosysteemien palauttaminen auttaa suojelemaan biologista monimuotoisuutta.   

Ennallistaminen on kuitenkin paljon muutakin kuin vain tekninen toimenpide:

  • Ennallistaminen on elinvoiman palauttamista maaperään, joka tarjoaa meille elämän välttämättömyyksiä, kuten ruokaa ja vettä.
  • Se luo mahdollisuuksia ihmisten osallistumiselle ja luontoyhteyden vahvistamiselle.
  • Se antaa mahdollisuuden korjata ja rakentaa parempaa suhdetta luonnon ja ihmisten välille.

Kokemukset ennallistamisesta ovat välillä olleet haastavia. Vastustusta voi tulla esimerkiksi päättäjiltä. Vaikka kiinnostusta onkin, voi konkreettisten paikkojen löytäminen ennallistamistoimille olla vaikeaa. Ennallistamisen tiellä on myös laajalti ennakkoluuloja. Jotkut näkevät sen tehottomana tai tarpeettomana, vähän sellaisena “hippijuttuna”. Ennallistamiseen liittyy huolia työpaikkojen, maatalouden tai metsätalouden menettämisestä, mutta oikeastaan ennallistaminen luo vastustuskykyä myös ympäristö- ja talousshokkeja vastaan. Kestävästi hoidetut ekosysteemit kun ovat vähemmän alttiita äkillisille muutoksille ja tarjoavat turvaverkon sekä ympäristöllisissä että taloudellisissa kriiseissä. 

Keväällä hanke suuntaa Saaristomeren kansallispuistoon

Talvikuukausien ajan Restoration Academyn tiimi kerää tietoa luonnossa tapahtuvan ympäristökasvatuksen tilasta ja luonnon ennallistamisesta erityisesti hankkeen partnerimaissa Suomessa, Kreikassa, Slovakiassa ja Alankomaissa, mutta jonkin verran myös laajemmin Euroopassa. Kartoitamme yleisiä toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä, kuten esimerkkejä ennallistamisprojekteista, sekä hankkeen kohderyhmien tietotaitoa aiheesta. 

Heti alkukartoituksen valmistuttua on aika ensimmäiselle Luontoliiton Suomessa järjestämälle ennallistamisleirille: huhtikuun lopulla suunnataan Saaristomeren kansallispuistoon, jossa päästään sekä itse ennallistamaan että tutustumaan aiemmin ennallistettuihin kohteisiin. Samalla ryhdytään konkreettisemmin työstää toimintamallia, jonka tavoitteena on helpottaa vastaavien nuorille suunnattujen ennallistamisaktiviteettien järjestämistä tulevaisuudessa. 

Blogin on kirjoittanut Nuorten Akatemian syksyn 2023 korkeakouluharjoittelija, yhteisöpedagogiopiskelija Oosa Nieminen.