Hyppää sisältöön

Restoration Academy kutsuu nuoret mukaan ennallistamaan luontoa

Restoration Academy: Empowering Youth Participation in Nature Restoration on viiden eurooppalaisen organisaation kolmivuotinen Erasmus+ -hanke. Sen tavoitteena on kehittää työkaluja nuorille suunnatun ennallistamistoiminnan järjestämiseen sekä innostaa nuorisotyöntekijöitä ja nuoria ympäri Eurooppaa ennallistamaan luontoa.

Piirros: Sara-Sofi Alho.

Ennallistaminen on keino, jolla tuetaan ihmisten muuttamien ekosysteemien elpymistä takaisin kohti luonnontilaa. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan heikkenemisen torjunta on tärkeää nuorille ympäri maailmaa, mutta nuorten toimijuuden ja osallistumisen vahvistaminen omin käsin tehtävään ennallistamiseen on jäänyt vähäiselle huomiolle.

Sitä varten Nuorten Akatemia ja Luontoliitto Suomesta, KMOP Kreikasta, Tree of Life Slovakiasta ja RE-PEAT Alankomaista käynnistivät hiljattain Restoration Academy -yhteistyöhankkeen, joka kestää syyskuusta 2023 elokuuhun 2026.

Hankkeessa kartoitetaan aluksi luontolähtöisen ympäristökasvatuksen tilaa sekä aiheen parissa toimivien nuorisotyöntekijöiden ja nuorten tietämystä luonnon ennallistamisesta. Lisäksi järjestetään kolme luonnon ennallistamisen koulutusleiriä Suomessa, Slovakiassa ja Alankomaissa vuosina 2024–2025. Hankkeen loppupuolella tuotetaan nuorisotyöntekijöille ja nuorille suunnattu koulutusmalli aiheesta.

Hankkeen päätavoite on luoda toimintamalli nuorille suunnattuun ennallistamistoimintaan. Lisäksi tuotetaan muun muassa viestintämateriaalia käsiteltävään aiheeseen liittyen.

Miksi ennallistaminen on tärkeää?

Ihmisen toimet ovat muokanneet noin 75 prosenttia maapallon maaperästä, ja koko maailmassa jopa miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Euroopan unionissa noin 80 prosenttia elinympäristöistä on huonossa kunnossa ja joka kolmannen mehiläis- ja perhoslajin määrät laskevat.

Elinympäristöjen muutokset, kuten niiden koon pieneneminen ja laadun heikkeneminen, ovat suurin yksittäinen syy lajien häviämiseen. Ennallistamisella tuetaan luonnon ja sen monimuotoisuuden palautumista, mikä tekee siitä merkittävän keinon ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen eli luontokadon pysäyttämiseksi.

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää negatiivinen kehitys positiiviseksi vuoteen 2030 mennessä. Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n luonnon ennallistamista koskevan asetuksen heinäkuussa 2023. Nyt tämä biodiversiteettistrategian osaksi tuleva asetus on niin sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa, joissa vielä määritellään sen yksityiskohdat Euroopan parlamentin, neuvoston (EU:n jäsenvaltioiden hallitukset) ja komission (EU:n toimeenpanoelin) välillä.

Luonnon ennallistamista koskevan asetuksen tullessa aikanaan voimaan, se määrittää sitovat tavoitteet luonnon ennallistamiselle kaikkialla Euroopan unionissa.

Miten mukaan?

Etsimme parhaillaan aiheesta kiinnostuneita nuoria mukaan nuorten ohjausryhmään tukemaan hankkeen toteutusta.

Alankomaalainen nuorten johtama yhteisö RE-PEAT vastaa nuorten ohjausryhmän muodostamisesta ja johtaa sen työtä koko hankkeen ajan. Lue lisää ryhmään hakemisesta täältä (englanniksi) ja/tai RE-PEATin Instagramista (englanniksi).

Myöhemmin nuorisotyöntekijöille ja nuorille avautuu mahdollisuuksia osallistua hankkeen osana järjestettäville luonnon ennallistamisleireille sekä toimintamallin kehittämiseen liittyviin työpajoihin. Hankkeen loppupuolella järjestettävät koulutukset ovat kaikille avoimia.

Hankkeen näkyvyyttä voit tukea esimerkiksi jakamalla sen julkaisuja sosiaalisen median alustoilla sekä tägäämällä #restorationacademyproject ja #ErasmusPlus.

Projektitiimiin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Muista ottaa kumppaneiden sosiaalisen median kanavat seurantaan pysyäksesi ajan tasalla projektin etenemisestä!

Lisätietoja hankkeesta:

Sanna Lindgren
Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi
+358 400 827 413

Hanna Pöllänen
Projektikoordinaattori, Luontoliitto
hanna.pollanen@luontoliitto.fi
+358 44 757 2903

Lisätietoja nuorten ohjausryhmästä:

Frankie Turk
Network and Communications Coordinator, RE-PEAT, Alankomaat
frankie_turk@re-peat.earth

The European Commission is not responsible for the content of this publication.