Hyppää sisältöön

“Opiskelijan ideaan kannattaa aina tarttua” ja muut osallisuusvinkit opettajille ja oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekeville

Kansainvälistä opettajien päivää vietetään 5. lokakuuta, ja nyt onkin hyvä pysähtyä muistamaan, miten tärkeää ja vaikuttavaa osallisuustyötä opettajat tekevät joka päivä. Haastattelimme opettaja Anne Mattssonia, jolle nuorten osallisuuden edistäminen on sydämen asia.

Helsingin kuvataidelukiossa historian ja yhteiskuntaopin opettajana työskentelevälle Anne Mattssonille tärkein motivaation lähde opettajan työssä ovat nuoret, joita hän kohtaa päivittäin. Opettajan työn lisäksi hän on myös tietokirjailija, ja on aiemmin toiminut opinto-ohjaajana.

”Juuri nuorten kautta yhteiskunnan muutokset tulevat näkyviin hyvin konkreettisesti”, Mattsson korostaa ja toteaa, että tämä tuli erityisen selväksi korona-aikana.

Hän kertoo, että koronan jälkeensä jättämä hyvinvointivelka näkyy edelleen koulujen arjessa. Kaikki yhteiskunnan muutokset koskettavat myös nuorten elämää, ja niiden seuraaminen on tärkeää, jotta nuorten osallisuutta voidaan aidosti tukea.

Vinkit opettajille: Nuorten oma ääni kuuluviin

Osallisuus tarkoittaa tunnetta omasta merkityksellisyydestä ja siitä, että voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Minkälaisia vinkkejä Anne Mattsson sitten antaisi opettajille, jotka haluavat edistää nuorten osallisuutta kouluissa?

Nuorten osallisuutta voidaan hänen mukaansa tarkastella koulun arkeen kytkeytyvien kysymysten kautta. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi ”Saako nuori äänensä kuuluviin?” ja ”Onko nuorella mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin?”

Erityisen tärkeää on, että ei puhuta nuoren ohi.

Anne Mattsson

”Erityisen tärkeää on, että ei puhuta nuoren ohi. Opettajan pitää varmistaa kouluarjen sujuvuutta, mutta hän voi silti tehdä monia pieniä valintoja nuorten osallisuuden tukemiseksi.”

Anne Mattssonilla on periaate, josta on helppo inspiroitua: Opiskelijalta tulevaan ideaan kannattaa aina tarttua. Jokaisen idean toteuttamiskelpoisuutta toki ensin harkitaan vakavasti, ja sitten mieluiten myös testataan. Toteutuneesta ideastakin häneltä löytyy esimerkki, sillä opiskelijan ehdotuksesta työelämän edustajien luennot on Helsingin kuvataidelukiossa muutettu paneelikeskusteluiksi.

Vinkit koulujen kanssa yhteistyötä tekeville: Työrauhaa ja avointa vuorovaikutusta

Suomalaisissa kouluissa tehdään paljon töitä sen eteen, että nuoret voivat harjoitella erilaisia osallistumisen muotoja ja vaikuttamisen taitoja. Anne Mattsson peräänkuuluttaakin luottamusta opettajien osaamiseen, ja tilaa sen toteuttamiselle.

Sekä nuoret että opettajat tarvitsevat riittävästi työrauhaa.

Anne Mattsson

”Osallistumista ja mielipiteiden ilmaisua ei pidä vaatia nuorilta liikaa. Sekä nuoret että opettajat tarvitsevat riittävästi työrauhaa”, hän tähdentää.

Mattsson ajattelee, että nuorten osallisuutta ei voi tukea ulkoapäin määritellyllä näennäisellä osallistamisella. Nuoret tarvitsevat tilaa ja tukea osallistumisen opetteluun, ja heidät tulee ottaa aidosti mukaan yhteistyökumppaneina. Hän muistuttaa, että nuorten kanssa tehtävässä yhteistyössä vastuu on kuitenkin aikuisilla.  Anne Mattsson toivookin, että myös koulun ulkopuoliset organisaatiot ottavat huomioon nämä lähtökohdat tehdessään yhteistyötä koulujen kanssa.

Nuorten ja aikuisten avoin vuorovaikutus on edellytys sille, että nuorten osallisuus voi toteutua. Helsingin kuvataidelukion vahvuutena Mattsson näkee sen, että siellä vallitsee avoimuuteen ja kunnioitukseen perustuva yhteistyön kulttuuri. Erilaisissa luovissa projekteissa opiskelijoiden ja opettajien roolit pääsevät myös sopivasti sekoittumaan. 

Anne Mattssonin viisaiden pohdintojen myötä Nuorten Akatemia toivottaa hyvää opettajien päivää kaikille opettajille. Samalla haluamme muistuttaa meitä muita siitä, että opettajat työskentelevät kaikilla koulutusasteilla oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden edistämiseksi. Tätä tärkeää työtä voimme arvostaa kaikkina vuoden päivinä!