Hyppää sisältöön

Opettaja, ilmoita ryhmäsi vaikuttamaan Suomen tulevaisuuden nuorisopolitiikkaan

Minkälaista Suomen seuraavan hallituksen nuorisopolitiikan tulisi olla? Ilmoita nuoret vaikuttamaan ja ideoimaan!  

Toteutamme marras-joulukuussa 2022 ideointityöpajoja oppilaitoksissa sekä muun nuorille suunnatun toiminnan puitteissa. Työpajoissa nuoret pääsevät vaikuttamaan suunnitelmaan, joka määrittelee seuraavan hallituksen tärkeimmät nuoria koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Nuoret kutsutaan siis mukaan Suomen valtioneuvoston nuorisopoliittisen ohjelman (VANUPO:n) valmisteluun. 

Kysyimme syksyllä 2022 13–25-vuotiailta nuorilta, mitä he pitävät tärkeänä. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi yli 7000 nuorta ympäri Suomen. Haluamme jatkaa keskustelua nuorten kanssa ideointityöpajojen avulla, joiden teemat on nostettu suoraa kyselyn tuloksista.  

Ideointityöpajat ja teemat

Valitse sopivin teema ja ilmoita ryhmäsi mukaan ideointityöpajaan! Ideointityöpajat suunnattu joko yläkouluille, lukioille tai ammatillisille oppilaitoksille.

Teemat on jaoteltu valtakunnallisen kyselyn tulosten pohjalta. Työpajojen sisällöt suunnitellaan ikäryhmät huomioiden, ja niitä voidaan sovittaa paremmin jollekin tietylle ryhmälle sopiviksi yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa.  Jos olet ruotsinkielinen toimija, voimme sovitusti järjestää työpajan myös ruotsiksi.

Yläkouluille ja lukioille 

 1. Miten voimme ratkaista ilmastokriisin yhdessä?   
  Mitä kuuluu kestävään elämäntapaan? Miten toimimme luonnon kantokykyä kunnioittaen? Mikä vähentäisi nuorten huolta ilmastonmuutoksesta? Millaisilla teoilla ja toimilla yhteiskunta voi tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä?  
 1. Millainen on yhteisöllinen nuorten maailma tulevaisuudessa?   
  Miten yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa? Mitä koulu tai harrastusporukka voivat tehdä, jotta kaikki voivat osallistua? Millainen on tulevaisuudessa kaikille avoin eikä ketään ulossulkeva Suomi?  
 1. Mistä muodostuu nuoren hyvä terveys?  
  Mitkä tekijät rakentavat hyvää terveyttä? Millaiset terveyspalvelut tukevat nuorten mielenterveyttä? Kuinka ja missä apua tulisi saada, jotta se olisi helposti saatavilla ja avuksi?  
 1. Miltä näyttää nuorten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Suomi?  
  Mistä rakentuu inklusiivinen ja kaikenlaiset nuoret hyväksyvä ympäristö? Mitä yhteiskunnan täytyy huomioida? Millainen on tulevaisuuden ihanne? 

Ammattioppilaitoksille  

 1. Miltä näyttää nuorten työllisyys ja työelämä tulevaisuudessa?  
  Kuinka nuoret näkevät oman tulevaisuutensa työelämässä? Mitkä asiat voivat estää työllistymästä tai työelämässä pärjäämisen? Millaista ja missä tilanteissa tukea erityisesti tarvittaisiin? Millainen olisi tulevaisuuden ihanne? 
 1. Miten nuorten taloudellista tilannetta parannetaan?  
  Mistä palasista koostuu hyvä arki, jossa toimeentulo on turvattu? Millaista tukea nuoren arjessa voisi tarvita? Millainen olisi tulevaisuuden ihanne? 

Ilmoita ryhmäsi haluamaasi teemaan alla olevasta Forms-ilmoittautumislomakkeesta:  
https://forms.gle/kT1Tw8cfH7DLLUzq7   

Yhteystiedot ja lisätietoa:  
Antti Ollikainen
projektikoordinaattori  
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi  
+358 50 3384485