Hyppää sisältöön

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa avaa kaksivuotisessa toiminnassa esille nousseita hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Julkaisu sisältää kokemuspohjaista aineistoa hyvistä käytänteistä ja kuntakohtaisia esimerkkejä, nuorten ajatuksia osallisuudesta sekä konkreettisia neuvoja siihen, miten jokainen kunnan viranhaltija, työntekijä sekä luottamushenkilö voivat edistää nuorten osallisuutta omassa työssään.

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa -oppaan pdf (sivunäkymä)
Nuorten osallisuudesta elinvoimaa -oppaan pdf (aukeamanäkymä)

Materiaali tuotettu 2019.