Hyppää sisältöön

Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä -kuuleminen valmistui, tuloksia esitellään 20.1.2023

Yli 1500 13–20-vuotiasta lasta ja nuorta osallistui sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään kuulemiseen, jossa selvitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä. Nuorten Akatemia ja Lastensuojelun Keskusliitto vastasivat kuulemisen toimenpiteiden toteutuksesta ministeriön toimeksiannosta.

Kuuleminen toteutettiin osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua ja kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Kaikille avoimen kyselyn lisäksi nuorille järjestettiin 15 työpajaa. Työpajoihin osallistui yhteensä 251 13–23-vuotiasta. Työpajoja järjestettiin yläkouluissa, ammattioppilaitoksissa, lukioissa sekä muun muassa vanhempien eron kokeneille nuorille ja lastensuojelun sijaishuollon piirissä oleville nuorille.

Nuoret kantavat huolta omasta, perheensä tai vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta

Noin puolet kuulemiseen osallistuneista nuorista on ollut huolissaan omasta, perheensä tai vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta tai toimeentulosta. Taloudellisen huolen taustalla on vastausten perusteella monenlaisia perhe- tai elämäntilanteeseen ja itsenäistymiseen liittyviä tekijöitä, kuten

  • opiskelu,
  • pienituloisuus,
  • mielenterveyden haasteet,
  • vanhemman työttömyys sekä
  • perheen kulujen kattaminen vain yhden vanhemman tuloilla.

Vastauksissa näkyvät myös ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet, kuten kohonneet elinkustannukset ja koronapandemia.

Nuorilla on monenlaisia kokemuksia erilaisten sosiaaliturvaetuuksien ja taloudellisten tukien saamisesta. Kokemukset ovat joko omakohtaisia tai liittyvät perheen tai muun lähipiirin kokemuksiin. Nuorille tutuimpia etuuksia ovat lapsilisä, opintotuki ja asumistuki. Monet kyselyyn vastanneista kertovat etuuksien tulleen tarpeeseen itselleen tai perheelle.

Etuuksien tulisi nuorten mukaan vastata paremmin elinkustannusten nousuun

Sosiaaliturvan kehittämiseksi nuorilla on lukuisia ehdotuksia. Etuuksia tulisi vastausten mukaan kehittää niin, että tuen taso vastaisi paremmin elinkustannusten nousua. Nuorten mielestä perheenjäsenen tai kumppanin tulojen ei tulisi vaikuttaa niin paljoa henkilön saamiin etuuksiin. Myöskään lahjat, säästöt ja läheisten mahdollisuus tarjota tukea eivät saisi vaikuttaa tuen määrään. Lapsilisää ehdotetaan jatkettavan 18 ikävuoteen saakka. Vastauksissa toivotaan myös panostuksia etuuksista tiedottamiseen.

Avoimissa vastauksissa mainitaan, että etuuksien tulisi kannustaa ihmisiä hakemaan töitä ja tukea työllistymistä nykyistä enemmän, ja että opintotuen tulisi mahdollistaa työnteko paremmin. Vastauksissa ehdotetaan myös perustuloa ja etuusjärjestelmän yksinkertaistamista. Vastauksissa toivottiin myös, ettei sosiaaliturvaa rahoitettaisi valtionvelalla eivätkä sen kustannukset kansalaisille nousisi liian suuriksi. 

“Perustulo, joka voitaisiin verottaa progressiivisesti pois tulojen lisääntyessä. Toivoisin myös pitkäjänteisyyttä tukiin; ihmisen on voitava säästää ja kerätä varallisuutta tilapäisessä köyhyydessä. Muuten sukupolvet jäävät kädestä suuhun -koukkuun tukijärjestelmään, kun pienituloisena säästäminen ei kannata.”

“Saan opintorahaa. Se ei oikein riitä elämiseen, niin pitää käydä opintojen ohella töissä, sillä en uskalla ottaa taidealalle valmistuessa lainaa. Ajattelen, että etuudet luovat perusturvan, joka mahdollistaa hyvinvoinnin. Toisaalta ne ovat kalliita valtiolle ja niiden rahoittaminen velkarahalla pidemmän päälle kestämätöntä.”

Tuloksia esitellään avoimessa webinaarissa 20.1.2023

Perjantaina 20.1.2023 järjestetään yleisölle avoin webinaari, jossa esitellään tuloksia ja paneudutaan siihen, miten tuloksia tulisi hyödyntää osana sosiaaliturvauudistusta. Webinaari järjestetään suorana videolähetyksenä.

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen alla olevan linkin kautta ja tule kuulemaan mitä mieltä nuoret ovat sosiaaliturvasta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja lisätietoa tilaisuudesta lähempänä ajankohtaa. Tervetuloa mukaan!

Ennakkoilmoittautuminen: Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä – Tuloksia lasten ja nuorten kuulemisesta.

***

Raportti: Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä – Lasten ja nuorten kuuleminen sosiaaliturvauudistuksessa (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen koskien kuulemista ja raporttia

Hymyilevä Sonja Hämäläinen


Lisätietoja kuulemisesta sekä webinaarista antaa

Sonja Hämäläinen, projektipäällikkö
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi
p. 050 560 1674