Hyppää sisältöön

Nuorten mielestä seuraavan hallituksen keskityttävä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

Valtakunnallisen nuorisopoliittisen ohjelman eli VANUPO:n nuorten kuulemiseen liittyvän kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Nuorten Akatemian ja Osallisuuden osaamiskeskuksen teettämään kyselyyn vastasi yli 7 000 13–25-vuotiasta nuorta.


Kyselyyn vastanneiden nuorten mielestä tärkeimmiksi seuraavan hallituksen ratkaistaviksi haasteiksi nousevat

  • ilmastonmuutos (41% vastaajista),
  • nuorten syrjäytyminen (31% vastaajista) sekä
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (25% vastaajista).

Ilmastonmuutos ja maailmanpoliittinen tilanne korostuvat alaikäisillä ja yläkoulussa olevilla kyselyyn vastanneilla. Yli 18-vuotiaiden ja lukiossa ja korkea-asteella opiskelevien kohdalla tärkeäksi ratkaistavaksi haasteeksi nousee erityisesti terveyspalveluihin pääseminen.

“Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi ja tuntea toivoa tulevasta.”


Nuorten mielestä suurimpina yksittäisinä ongelmina Suomessa tulisi ratkaista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puute, hintojen nousuun liittyvät ongelmat sekä nuorten mielenterveyskriisi.

”Nuorten vastauksissa korostuu selkeästi huoli yhteiskunnan tulevaisuudesta ja oman sukupolven jaksamisesta. On erityisen tärkeää, että päätöksentekijät ottavat huolenaiheet tosissaan ja edistävät poliittisin päätöksin nuorten luottamusta tulevaisuuteen”, Nuorten Akatemian hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö (Vihr.) kommentoi tuloksia.

Kyselyä tulee vielä täydentämään loppusyksyn aikana tehtävät nuorten työpajamuotoiset kuulemiset, joissa keskitytään kyselyssä eniten vastauksia saaneisiin aiheisiin. Kysely ja työpajatyöskentely muodostavat yhdessä nuorten kuulemisen, jota käytetään pohjana VANUPO:n valmistelussa. Kuulemiseen liittyvä raportti valmistuu joulukuussa 2022.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma. Nuorten Akatemia teetti kyselyn opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamana. Kyselyn tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.nuoretjaosallisuus.fi.

Hymyilevä Antti Ollikainen


Lisätietoja:

Antti Ollikainen, Osallisuuden osaamiskeskus
projektikoordinaattori
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
p. 050 338 4485