Hyppää sisältöön

Nuorten äänen huomioiminen osana uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelutyötä

Muuttuva maailmantilanne, turvallisuus, Suomen asema globaalissa maailmassa ja toiveet ihannemaailmasta… Näistä teemoista nuoret pääsivät ääneen kuulemisessa, joka toteutettiin yhteistyössä ulkoministeriön kanssa helmi-maaliskuussa 2024.

Kuuleminen toteutettiin osana uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelutyötä. Espoon Omniassa, Imatran yhteislukiossa ja Kaarinan nuorisovaltuustossa järjestetyissä työpajoissa sekä puolitoista viikkoa avoinna olleessa Digiraati- verkkokeskustelussa nuoret miettivät, mitkä asiat tai kehityskulut heitä huolettavat muuttuvassa maailmantilanteessa ja Suomen turvallisuudessa. Lisäksi nuoret pääsivät pohtimaan Suomen asemaa globaalissa maailmassa ja sitä, millainen olisi heidän mielestään tulevaisuuden ihannemaailma.

”Että kaikkialla maailmassa olis rauha, turva ja tasa-arvo”

Kuulemistyöpajaan osallistunut nuori

Nuoret olivat sekä työpajoissa että Digiraadissa huolissaan maailman menosta ja tulevaisuudesta. Kolmen työpajan ryhmätyöskentelyssä nousi toistuvasti nuorten huolet inflaatiosta ja kustannusten noususta, ilmastonmuutoksesta sekä ajankohtaisista sodista ja konflikteista. Lisäksi nuoret kantoivat huolta tulevaisuuden epävarmuudesta, tekoälyn väärinkäytöstä ja säätelystä, demokratian horjumisesta, yhteiskunnan eriytymisestä sekä nuorten syrjäytymisriskeistä.

Vaikka Suomen mahdollisuus vaikuttaa globaaleihin ongelmiin nähtiin hyvin pienenä, nuoret uskoivat Suomen olevan kaikesta huolimatta tulevaisuudessakin turvallinen maa. Ihannemaailmaa pohtiessa unelmoitiin tulevaisuuden maailmanrauhasta ja kaikkia koskettavasta tasa-arvosta, turvallisuuden tunteesta sekä toimivista demokratioista.

Nuorten ja ulkoministeri Elina Valtosen yhteinen kuulemisen purkutilaisuus 12.3.

Kuulemisprosessi päättyi Nuorten Akatemian fasilitoimaan purkutilaisuuteen 12.3., jossa työpajoihin osallistuneilla nuorilla oli ainutlaatuinen mahdollisuus esittää työpajoissa nousseita ajatuksia, huolia ja kysymyksiä tilaisuuteen osallistuneelle ulkoministeri Elina Valtoselle. Keskustelutilaisuudessa kysymyksiä ja keskustelua herätti puolin ja toisin demokratioiden huolestuttava tila ja tulevaisuus, Suomen ympäristöteot ja Israelin tilanne sekä se, miten nuorille voidaan luoda toivoa tulevaisuudesta. Ministerin kanssa keskustelemassa oli aktiivisia aiheesta kiinnostuneita nuoria Imatran yhteislukiosta ja Kaarinan nuorisovaltuustosta.

”Tee kaikkesi rauhan edistämiseksi Euroopassa ja maailmalla!”

Nuorten kuulemistyöpajan terveiset ulkoministerille

Nuoret mukaan!

Kiitos onnistuneesta kuulemisprosessista kuuluu kaikille työpajoihin, Digiraatiin ja purkutilaisuuteen osallistuneille nuorille, jotka olivat valmiita pohtimaan kuulemisen teemoja ja jakamaan ajatuksiaan sekä huoliaan! Kuulemisprosessi on arvokas osoitus siitä, kuinka nuorten kanssa voidaan käydä aktiivista vuoropuhelua vaikeistakin yhteiskunnallista teemoista.

Lisätietoa

Nuorten kuuleminen toteutettiin osana ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelutyötä. Selonteko on jokaisen hallitusohjelman yhteydessä laadittava osa, jossa linjataan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Lue lisää selonteon valmistelusta täällä

Tutustu oikeusministeriön ylläpitämään Digiraatiin täällä