Hyppää sisältöön

Nuori, tule mukaan keskustelemaan vaikuttamisesta ja yhteiskunnallisesta luottamuksesta!

Haemme 15–20-vuotiaita nuoria osallistumaan keskusteluun nuorten vaikuttamisesta, sukupolvien välisestä luottamuksesta ja julkisten palvelujen tulevaisuudesta Suomessa.

Mitä pitäisi tehdä, jotta nuoret pystyisivät nykyistä paremmin vaikuttamaan heitä itseään kiinnostavien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon? Millaisia tulevaisuuden nuorten palvelujen pitäisi olla?

Valtiovarainministeriö haluaa selvittää nuorten mielipiteitä vaikuttamisesta, sukupolvien välisestä luottamuksesta ja julkisten palvelujen tulevaisuudesta Suomessa. Nuorten keskustelussa nousseet mielipiteet vaikuttavat hyvän hallinnon ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä Suomessa. Osallistumisella on siis merkitystä!

Keskustelu toteutetaan digiraati.fi -sivustolla, jossa nuoret keskustelevat anonyymisti toistensa kanssa. Keskustelua valvoo ohjaaja, joka huolehtii keskustelun turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Keskustelu käydään 19.4.–26.4. välisenä aikana. Keskustelun pohjalta luodaan julkilausuma, joka julkistetaan sivustolla ja toimitetaan valtiovarainministeriölle ja OECD:lle. Julkilausuma tukee OECD:n nuorisosuositusten toimeenpanoa Suomessa. Keskusteluun osallistuneet palkitaan lisäksi pienellä palkkiolla.

Ilmoittaudu mukaan tästä! Olen yhteydessä ilmoittautuneisiin sähköpostitse, jolloin annan tarkemmat ohjeet raatiin osallistumiseksi.

Lisätietoja:

Antti Ollikainen
Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia/Osallisuuden osaamiskeskus
+358 50 3384485
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi