Hyppää sisältöön

Nuoret ehkäisevät luontokadon ja ilmastokriisin etenemistä ennallistamalla ekosysteemejä luonnontilaisiksi

Luontokatoa ja ilmastonmuutosta voidaan torjua luontoa ennallistamalla. Soiden, metsäluonnon ja vesistöjen ennallistaminen lisää ilmastonmuutosta torjuvien hiilinielujen määrää sekä rikastuttaa eri eläinlajien elinympäristöjä.

Nuorten Akatemia ja Luontoliitto edistävät yhteistyössä luonnon ennallistamista kansainvälisellä Restoration Academy -hankkeella. Hankkeessa on lisäksi mukana nuorten parissa toimivia eurooppalaisia ympäristöjärjestöjä Hollannista, Kreikasta ja Slovakiasta. Hankkeessa järjestetään kolme toiminnallista, teemoiltaan erilaista luonnon ennallistamisleiriä.  

Ennallistamisleirit vahvistavat luontosuhdetta ja lisäävät tunnetta siitä, että nuoret voivat itse vaikuttaa konkreettisesti luonnon hyvinvoinnin edistämiseen. Suomessa järjestettävä ennallistamisleiri toteutetaan saaristoluonnossa, missä pääsee tutustumaan erilaisiin ennallistamiskohteisiin sekä tekemään luonnon ennallistamista käytännössä. 

”Tavoitteemme on, että ympäristökasvatuksen menetelmin parannetaan tietämystä luonnon ennallistamisesta ja sen merkityksestä kamppailussa luontokatoa ja ilmastokriisiä vastaan”, sanoo hankkeen projektikoordinaattori Hanna Pöllänen Luontoliitosta.  

Euroopan unionin tavoitteena on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Euroopan parlamentti hyväksyi luonnon ennallistamista koskevan asetuksen tämän vuoden heinäkuussa.  

”On rohkaisevaa, että pystymme edistämään luonnon ja meidän kaikkien kannalta tärkeitä tavoitteita EU:lta saamamme taloudellisen tuen avulla. Tämä lisää samalla nuorten yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta tärkeiden asioiden parissa EU:n alueella”, iloitsee hankkeen toinen projektikoordinaattori Sanna Lindgren Nuorten Akatemiasta.  

Restoration Academy on kansainvälinen Erasmus+ -hanke, joka on saanut rahoitusta Opetushallituksen kautta.  Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus  


Lisätiedot: 
 

Sanna Lindgren, projektikoordinaattori 
p. 040 082 7413
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi 

Hanna Pöllänen, projektikoordinaattori 
p. 044 757 2902
hanna.pollanen@luontoliitto.fi    

Kuva ennallistamistalkoista: Aliisa Lihavainen

Euroopan unioni tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ei vastaa julkaisun sisällöstä 

Euroopan unionin osarahoittama