Hyppää sisältöön

Omahelpperi-peli

Omahelpperi-peli on yläkoululaisille suunnattu peli, jossa nuoret pääsevät pohtimana omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä liittyviä kysymyksiä sekä tutustumaan nuorille suunnattuun Omahelpperi-palveluun. Pelissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. tunnetaidot, omat voimavarat, työnteko, omilleen muuttaminen ja sosiaalinen media. Peli on suunnattu 7.-9.-luokkalaisille.

Peli on suunnattu erityisesti niille hyvinvointialueille, jotka ovat ottaneet Omahelpperi-palvelun käyttöönsä. Tällöin Omahelpperi-sivustolta löytyy näille paikkakunnille suunnattuja palveluita. Palvelun ovat tällä hetkellä ottaneet käyttöönsä Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Peliä voi kuitenkin pelata myös muilla alueilla, sillä siitä löytyy myös paljon valtakunnallisia palveluita.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: noin 45 min
Kohderyhmä: 7.-9.-luokkalaiset
Teemat: terveys, hyvinvointi

Peli on kehitetty yhteistyössä DigiFinlandin kanssa osana Omahelpperi-palvelua.

Tilaa tästä

Omahelpperi-peliä voi hyödyntää esimerkiksi terveystiedon, oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin tunneilla. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten peliä voi hyödyntää yläkoulussa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

  • Terveystieto: S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys, S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy, S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
  • Oppilaanohjaus: S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu, S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
  • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Arvot ja yleinen oppiminen

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja hallintaa. Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään oman talouden suunnitteluun ja taloudesta huolehtimiseen. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.