Hyppää sisältöön

Amengo skoola -menetelmäpakka romanikulttuurista

Amengo skoola -menetelmäpakka sisältää 22 toiminnallista harjoitusta, joiden avulla opettaja voi lisätä romanitietoutta luokallensa. Pakan harjoitukset johdattelevat romanikulttuurin, romanien historian ja nykypäivän ilmiöiden pariin. Se tarjoaa menetelmiä myös yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseen oppilaitoksissa. Sisällöt sopivat parhaiten yläkouluikäisille ja toisella asteella opiskeleville nuorille.

Menetelmäpakka

Pakka on suunniteltu yhdessä romaninuorten kanssa. Nuoret ovat pohtineet mitä ja miten he toivovat kulttuuriaan käsiteltävän oppilaitoksissa. Nuorten toiveena on, että opettaja voi opettaa kulttuurista ilman, että kysyy siitä luokassa mahdollisesti olevilta romaninuorilta. Oman kulttuurinsa edustaminen luokassa voi olla raskasta nuorille ja aiheuttaa vähemmistöstressiä.

Pakan harjoitukset sisältävät pienryhmissä tapahtuvia pohdintatehtäviä, joihin ei aina ole oikeaa tai väärää vastausta. Tehtävien tarkoituksena tiedon kartuttamisen ja etsimisen lisäksi on lisätä vuorovaikutusta luokassa, avata uusia näkökulmia ja oppia itseltä sekä toisilta yhdessä keskustellen.

Harjoituksia yhdistelemällä opettaja voi pitää romanioppitunnin, kokonaisen teemapäivän tai tunnin avauksen romanikulttuurista. Harjoitukset sopivat moneen eri oppituntiin tai ilmiöiden käsittelyyn. Niistä saa myös vinkkejä muiden vähemmistökulttuurien käsittelemiseen luokassa.

Amengo skoola -menetelmäpakka on opettajille maksutta tilattavissa SubjectAidistä.

Huom. Pakka sisältää toiminnallisia harjoituksia. Sen oheen on tuotettu Amengo skoola -opettajan opas, joka johdattelee syvemmälle kulttuuriin. Suosittelemme opettajan oppaan hyödyntämistä yhdessä menetelmäpakan kanssa. Olemme myös työstäneet diapaketin, jolla opettaja voi johdattaa nuoret kulttuurin pariin. Diapaketti ja opettajan opas ovat ladattavissa sivuiltamme: https://nuortenakatemia.fi/materiaalit/romanikulttuuri

Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste 
Teemat: ihmisoikeudet, globaalikasvatus, vähemmistökulttuurit, yhdenvertaisuus

2024