Hyppää sisältöön

Mahis – 25 vuotta ryhmätoimintaa nuorten hyvinvoinnin puolesta

Mahis on kuluneiden 25 vuoden aikana tarjonnut tukea ja mahdollisuuksia niille nuorille, jotka kaipaavat vahvistusta oman elämänsä hallintaan. Mahis-koulutuksen käyneet ohjaajat ovat turvallisen tilan rakentajia nuorten kasvun rinnalla. Menneiden vuosien antoisan ja vauhdikkaan Mahis-matkan varrelta olemme koonneet puhuttelevia teemoja menneestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tekstin pohjana ovat Mahis-ohjaajien ajatukset ja näkemykset.

Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret tarvitsevat erityistä tukea, koska heillä on monia haasteita selvitettävänään. Ilman asianmukaista tukea he saattavat jäädä vaille mahdollisuuksia ja hyvinvointia. Ryhmätoiminnan kautta nuorilla on mahdollisuus harjoitella tärkeitä taitoja, kuten omien vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä, yhdessä toimimista sekä erilaisten tilanteiden hallintaa. Näin nuorista kasvaa rohkeampia osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin ja samalla kerrytetään luottamusta omaan toimintaan.

Mahiksen avulla nuoret ovat saaneet kokea asioita, mihin muuten ei olisi edes mahdollisuutta.

Mahis-ohjaaja

Nuoret kaipaavat enemmän kuin pelkkiä sanoja ja lupauksia. He tarvitsevat käytännön apua ja tukea, jotta he voivat kohdata elämän moninaiset haasteet. Nuorisoalan ammattilaiset ovat apuna nuorille, jotka saattavat tuntea olonsa hylätyiksi, yksinäisiksi ja vaikeaksi. He uskovat nuorten mahdollisuuksiin, vaikka nuoret itse eivät aina uskoisikaan. Mahis puolestaan auttaa ohjaajia huomioimaan toiminnassa ne nuoret, jotka kaipaavat vahvistusta itsetunnolleen ja elämänhallinnalleen. Mahis- ja Fragile-koulutuksista ohjaajat saavat välineitä ja voimavaroja olla nuorten tukena vaikeissakin elämäntilanteissa ja ottaa nuorten tarpeet huomioon.

Kiusaaminen on yksi nuorten toimintaan liittyvä ajankohtainen teema. Mahis-ryhmät ovat toimineet paikkana, missä nuoret voivat kokea turvallisen ympäristön ilman ennakkoluuloja ja huutelua. Nuorten keskuudessa ilmenevä kiusaaminen ei samalla tavalla liity esimerkiksi vähemmistöasemaan, toisin kuin ennen. Myös esimerkiksi terveydentilaan liittyviä solvauksia kuulee harvemmin. Kiusaamista tuskin koskaan saadaan kitkettyä kokonaan pois, mutta kun muutos lähtee nuorista itsestään, olemme oikeilla jäljillä. 

Myös yhteiskunnan muutokset, kuten eriarvoisuus, vaikuttavat nuoriin. Tuloerot kasvavat ja vaikuttavat nuoriin. Osalla nuorista on mahdollisuus lähteä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, kun taas toiset jäävät omaan kotikuntaan, sillä yksinkertaisesti varaa opiskelujen perässä muuttamiselle ei ole. Harrastustoimintaa kehitetään ja mahdollistetaan jo monelle ja siitä pyritään tekemään jatkuvasti saavutettavampaa. Haasteena on se, miten tavoitetaan jo marginaalissa olevat nuoret – tämä on vielä avoin kysymys.

Vaikka nuorisoalan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä, he kohtaavat omat haasteensa, kuten resurssipulan ja liian suuren työkuorman. Yhteiskunnan tulisi nähdä näiden nuorten ja nuoriso-ohjaajien arvo ja investoida myös heidän hyvinvointiinsa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä voisi vahvistaa tukiverkostoa nuorten hyväksi. Nuorten tukeminen on elintärkeää haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi.

Mahiksen 25. toimintavuoden päätteeksi juhlimmekin yhteisön voimaa ja sitoutumista nuorten hyvinvointiin. Kiitos antoisista hankevuosista kuuluu nuorille Mahis-ryhmäläisille, omistautuneille Mahis-ohjaajille sekä muille yhteistyökumppaneillemme. Haluamme kiittää myös yrityskumppaniamme Alkoa, joka on kulkenut Mahiksen rinnalla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Yhteistyö Alkon kanssa on mahdollistanut niin Mahiksen perustoimintaa, ohjaajien koulutuksia ja ryhmätoimintaa, mutta myös uuden kehittämistä. Pitkäjänteinen yhteistyömme on arvokas esimerkki siitä, miten voimme yhdessä tehdä paljon enemmän nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Jokainen nuori on ainutlaatuinen ja arvokas. Nuorisoalan ammattilaisten tehtävänä on tarjota nuorille mahdollisuus turvallisempaan arkeen ja mahdollisuuksiin. Tämä työ voi muuttaa elämää ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Kiitos ja onnea Mahis! 

Teksti: Oosa Nieminen, yhteisöpedagogiopiskelija ja Nuorten Akatemian harjoittelija.

Lisätietoja Mahiksesta: www.mahis.info