Hyppää sisältöön

Kysely nuorille julkaistu – sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa kuullaan lapsia ja nuoria

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa kuulla, mitä ajatuksia nuorilla on sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta. Nuorten Akatemia yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton kanssa toteuttaa ministeriön toimeksiannosta sosiaaliturvauudistuksen nuorten kuulemisen syksyn 2022 aikana kyselyn ja työpajojen muodossa.

13–20-vuotiaille nuorille suunnattu kysely on auki 6.9.-31.10.2022. Kyselyä saa jakaa vapaasti verkostoissa ja suoraan nuorille. Kyselyn voi myös täyttää yhdessä nuoren kanssa. Kysely on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi.

Kyselyyn pääsee alla olevasta linkistä ja uutisen alta löytyvän QR-koodin kautta:
Vastaa ja vaikuta tulevaisuuden sosiaaliturvaan!

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee kyselyn yhteydessä tietoa sosiaaliturvasta lapsille ja nuorille

Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän perusteita valottava tietopaketti on koottu yhdessä sosiaalisen median vaikuttajien Joona Hellmanin, Dokke Tasin, Aishah Muhammedin ja Aron Syrjän kanssa. Materiaali kannustaa opettajia ja muita aikuisia keskustelemaan nuorten kanssa sosiaaliturvasta. Tietopaketti ja siihen sisältyvä oppituntimateriaali on julkaistu osoitteessa www.stm.fi/sotunuorille.

Kaikille avoimen kyselyn lisäksi nuoria kuullaan syksyn aikana useissa työpajoissa. Työpajojen toteutuksesta vastaa Nuorten Akatemia. Työpajoissa nuoret pääsevät keskustelemaan sosiaaliturvaan liittyvistä kokemuksista ja näkemyksistä ohjatusti. Kyselyn vastauksia ja työpajatyöskentelyn tuloksia käytetään sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa. Tuloksista julkaistaan myös raportti vuoden loppupuolella.

Sosiaaliturvaa koskeva tietomateriaali ja kysely toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Suomen perustuslaissa säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa muistutetaan, että oikeus sosiaaliturvaan on myös kaikilla lapsilla. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on lisäksi oikeus tietoon ja tulla kuulluksi. Käynnissä olevalla sosiaaliturvauudistuksella on vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen sekä pitkän aikavälin uudistuksena myös nyt lapsuuttaan elävien tulevaisuuteen.

Lisätietoa sosiaaliturvauudistuksesta löydät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Kyselylomakkeelle:

QR-koodi nuorten kuulemiseksi sosiaaliturvauudistuksessa

Suomessa uudistetaan parhaillaan sosiaaliturvaa. Parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean tehtävänä on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Tavoitteeksi on asetettu ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Hymyilevä Sonja Hämäläinen

Lisätietoja antaa

Sonja Hämäläinen, projektipäällikkö
050 560 1674
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi


sosiaali- ja terveysministeriön logo
Lastensuojelun keskusliiton vihreä logo jossa tyyliteltynä lapsi ja aikuinen