Hyppää sisältöön

Kulttuurien koulu murtaa ennakkoluuloja ja avartaa opettajien ymmärrystä

Kulttuurien koulu tarjoaa opettajille tietoa romani- ja saamelaisnuorten kulttuuri-identiteetin tukemisesta sekä kummastakin kulttuurista.

Jututimme täydennyskoulutuksissa toimivia kouluttajia, romanikulttuurin kouluttajaa Carmen Valeriusta ja saamelaiskulttuurin kouluttajaa Maria Aikiota heidän ajatuksistaan koulutuksista. 

Miksi Kulttuurien koulu on tärkeä? 

Kulttuurien koulusta saa tärkeää ja päivitettyä tietoa saamelais- ja romaanikulttuurista. “Usein koulutuksesta saatava tieto murtaa ennakkoluuloja ja avartaa ihmisten ymmärrystä kulttuureista, joista luotettavaa tietoa on erittäin vaikea etsiä”, Carmen painottaa. Koulutus tarjoaa romaneille, saamelaisille ja opettajille mahdollisuuden kohdata toisiaan ja keskustella siitä, miten romani- ja saamelaiskulttuureita käsitellään kouluissa. Kummastakin kulttuurista pitäisi olla nykyistä enemmän tietoa ja materiaaleja tarjolla opetuksen tueksi – koulutus korjaa juuri tätä puutetta!

Miksi nuoren kohtaaminen yksilönä on tärkeää?

Jokainen nuori on yksilö, vaikka hän olisikin osa jotakin vähemmistöä. Varmasti jokainen meistä toivoo tulevansa kohdatuksi yksilönä, eikä esimerkkikappaleena jostakin ryhmästä. Se, että nuori on vaikka romani ei vaikuta siihen, miten häntä tulisi kohdella tai kohdata. “Itselleni oli erittäin raskasta olla aina niin sanottu romanikulttuurin edustaja. Olisin mieluummin ollut vain oma itseni”, Carmen kertoo. “Mielestäni tarvitsemme lisää Kulttuurien koulun kaltaisia koulutuksia, jotta voimme vaikuttaa romaneina siihen mitä tietoa kulttuuristamme jaetaan.” 

“Pidemmän päälle lapselle tai nuorelle käy raskaaksi, jos hänen pitää edustaa vaikkapa kaikkia saamelaisia ja olla valmis kertomaan kulttuuristaan perustietoja vuodesta toiseen. On myös epäreilua nuorta kohtaan, jos häneen liitetään jo ennen tutustumista pitkä liuta monenlaisia ennakkoluuloja vain hänen taustansa vuoksi”, Maria toteaa.

Yksilönä kohtaamisen ensimmäinen askel onkin omien ennakkoluulojen tiedostaminen. Vasta sen jälkeen voi ryhtyä erottelemaan toisistaan omia ennakkoluulojaan ja nuorta, jonka todellisuudessa kohtaa.

Mitä opettaja saa Kulttuurien koulusta?

Maria kertoo, että opettajat saavat kuulla romani- ja saamelaisnuorten omasta suusta, miten he toivovat tulevansa kohdatuksi koulussa. Nuoret ovat olleet suunnittelemassa koulutuksessa jaettavia valmiita harjoituksia ja materiaalivinkkilistoja.

Koulutuksessa saa paljon tietoa kummastakin kulttuurista ja lisäksi nuorten omiin kokemuksiin pohjautuvia neuvoja siitä, miten tukea nuorten kulttuurista kasvua. Koulutuksesta saa mukaan laajan paketin opetusmateriaaleja, joita voi soveltaa oman mielen mukaan.

“Kouluttajana saan murtaa ennakkoluuloja kulttuuristamme.”

“Kouluttajana Kulttuurien koulu on avannut omaa ymmärrystäni siitä, miten vähän ihmisillä on tietoa romanikulttuurista”, Carmen kertoo. “Tämä on synnyttänyt minussa suuremman halun lähteä murtamaan ennakkoluuloja kertomalla kulttuuristamme. On myös ollut mahtavaa saada tietoa saamelaisista ja heidän kulttuuristaan.”

“Olen oppinut aivan valtavasti romanikulttuurista – ihan joka koulutussarjassa! Lisäksi on ollut ihanaa kouluttaa yhdessä Carmenin ja Dimitrin kanssa. He ovat paitsi asiantuntevia ja osaavia kouluttajia, myös todella avoimia keskustelijoita”, Maria hehkuttaa. Koulutuspäivissä on ollut syvällisiä ja keskustelevia kohtaamisia opettajien kanssa. Kouluttajat ovat myös oppineet ymmärtämään opettajien työn realiteetteja entistä paremmin, mikä on erittäin arvokasta tietoa esimerkiksi Aikion työn kannalta koulutoiminnnan parissa.

“Opettajat miettivät rohkeasti sitä, mikä heidän roolinsa opettajana on ja miten he toimivat oppilaidensa kanssa. Yksi mieltä lämmittävä palaute oli sellainen, että opettaja oli alkanut nähdä oppilaansa uusin silmin koulutuksemme myötä”, Maria jatkaa.

Mikä Kulttuurien koulu?
Koulutuksia on järjestetty useita viime lukuvuodesta lähtien, ja tänä syksynä on vielä kaksi koulutussarjaa, joissa on luvassa runsaasti tietoa saamelais- ja romanikulttuurista. Se on Nuorten Akatemian, Suomen Romaniyhdistyksen ja Saamelaiskäräjien yhteinen täydennyskoulutussarja.

Miten ilmoittaudun mukaan?
Seuraava Kulttuurien koulun -täydennyskoulutussarja järjestetään 6.10. ja 3.11.
Mukaan voit ilmoittautua Koulutukset ja tapahtumat -sivultamme.

Kirjoittajat

Maria Aikio, projektikoordinaattori
Nuorten Akatemia

Carmen Valerius, nuorisotyön koordinaattori
Suomen Romaniyhdistys