Hyppää sisältöön

Fragile-jatkokoulutus

Aikataulu:
Tapahtumapaikka: Helsinki (koulutustila ilmoitetaan myöhemmin)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Avaa linkki
Ilmoittautuminen loppuu:

Fragile-jatkokoulutuspäivän aikana syvennytään ryhmien kanssa käytettäviin, vuorovaikutusta vahvistaviin luoviin menetelmiin. Yhtenä keskeisenä lähestymiskulmana on kohtaamistaidot ja ryhmän sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. 

Fragile-jatkokoulutus sopii kaikille nuorien parissa toimiville aikuisille, jotka kaipaavat lisää varmuutta taidelähtöisten keho- ja tunnetietoisuusharjoitusten ohjaamiseen nuorten ryhmissä. Koulutus on ensisijaisesti suunnattu ohjaajille, jotka ovat käyneet ensimmäisen Fragile–Särkyvää -koulutuksen, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ohjaajat ovat tervetulleita.

Koulutus järjestetään osana Mahis-hanketta, jossa pyrimme tarjoamaan nuorten parissa oleville aikuisille valmiuksia tukea haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia nuoria omien vahvuuksien löytämisessä ja oman elämän haltuunotossa.

Jaa somessa: