Hyppää sisältöön

Katsaus Nuorten Akatemian vuoden 2023 toimintakertomukseen

Tämä tiivistelmä tarjoaa katsauksen Nuorten Akatemian vuoden 2023 toimintakertomukseen: vuoden aikana saavutettuihin tuloksiin, strategisiin suunnitelmiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Lue, miten vahvistimme rooliamme osallisuuden asiantuntijana, vastasimme haasteisiin asettamalla uusia strategisia painopisteitä ja loimme pohjaa tulevalle menestykselle.

Vuonna 2023 Nuorten Akatemia tavoitti noin

Nuorten Akatemia tavoitti vuoden 2023 aikana noin 100 000 nuorta ja 7 300 aikuista. Heidät saavutettiin noin 4 000 tapahtumassa. Toimintamme on edelleen kasvussa, ja laadulliset tulokset ovat pysyneet korkeina: olemme vahvistaneet asemaamme osallisuuden asiantuntijatahona.

Vuosi on kuitenkin ollut taloudellisesti haastava. Julkiset avustukset ovat laskussa, ja taloudelliset voimavaroja on etsittävä muualta: kansainvälisestä toiminnasta sekä osakeyhtiö NA Kehittämö Oy: kautta tehtävästä myynnistä.

Vuoden 2023 aikana käynnistyi uusia kansainvälisiä hankkeita ja NA Kehittämö Oy:n myynti saatiin takaisin nousuun. Samoin olemme onnistuneet ESR-rahoituksen hankkimisessa. Nämä onnistumiset vaikuttavat erityisesti vuoden 2024 toimintaan. 

Vuonna 2023 tehdyn strategiamme painopisteitä ovat:

Vuonna 2023 asetetut strategiset tavoitteet keskittyvät vahvaan kohderyhmätuntemukseen, digitaalisten menetelmien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Vuorovaikutusosaamisemme käyttäminen ja vahvistaminen kytkeytyy kaikkiin näihin painopisteisiin. Uusi strategia haastaa tekemään muutoksia, joita konkretisoimme vuoden 2024 aikana. 

Nuorten Akatemian menestys on edelleen motivoituneen ja luovan henkilöstön varassa. Uskottavuuttamme tukevat myös jäsenjärjestömme ja hallituksemme, jotka ovat mukana mahdollistamassa toimintaamme.