Hyppää sisältöön

Jokainen nuori ansaitsee mahiksen omannäköiseen toimintaan

Mahiksen ja kumppaniorganisaatioiden yhteinen Mahiksia Kaikille -kampanja on tarjonnut meille pilkahduksia nuorten vapaa-ajan toiminnasta. Nuorten tuottamista videoista, kuvista ja kirjoituksista olemme nähneet, mitä nuoret ajattelevat harrastamisesta ja mikä vapaa-ajantoiminnassa on heille tärkeää. Seuraavaksi onkin meidän aikuisten vuoro pohtia omaa rooliamme nuorten vapaa-ajan toiminnan mahdollistamisessa. 

Saa ite päättää minkälaista ohjelmaa täällä on ja mitä tehdään. -Mahis-ryhmän nuori, 4H 

Ei ole yhdentekevää, minkä asioiden ympärille vapaa-aika rakentuu, varsinkin niin, että se palvelisi nuoria monenlaisine elämäntilanteineen ja mielenkiintoineen. On tärkeää, että nuorilla on mahdollisuuksia löytää juuri se oma kiinnostuksen kohde ja ne asiat, jotka tuovat iloa elämään. Harrastustoiminnan merkityksellisyys ei kuitenkaan muodostu vain sen ”oman jutun” löytymisestä. Mielekkään tekemisen äärelle kokoontuminen tarjoaa lisäksi kuulumisen kokemuksia, ystäviä, arjen rutiinia, keskusteluja ja merkityksellisyyden tunnetta. Asioita, joiden yhteyttä hyvinvointiin ei tarvitse kaukaa hakea.  

Minulla oli pulaa kavereista ja tunsin itseni yksinäiseksi, mutta tämä ryhmä antoi minulle rohkeutta nähdä uusia ihmisiä ja tutustua heihin.  -Mahis-ryhmän nuori  

Kukin Mahiksia kaikille -kampanjaan osallistunut taho toteuttaa arvokasta ennaltaehkäisevää toimintaa omista tulokulmistaan käsin, ja tähän toimintaan olemme kampanjassamme päässeet tutustumaan nuorten tuotosten kautta.  Harrastustoiminnan hyödyt ovat suurelta osin aineettomia ja näyttäytyvät siksi helposti itsestäänselvyyksinä – ainakin niille, joilla hyödyt ovat läsnä omassa elämässä. Haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille kohtaamisen ja osallisuuden kokemukset ovat ehdottoman tärkeitä, mutta eivät aina helposti saavutettavia.

Parasta täällä on se, että saan olla oma itseni. -Minä Olen Tärkeä! -pienryhmän nuori, Joensuun Pelastakaa Lapset 

Positiivisten ryhmäkokemusten syntymisessä olennainen rooli on läsnäolevalla ja turvallisella aikuisella. Nuorten Akatemian Mahis-hankkeen painopiste on monenlaisten nuorten toimintamahdollisuuksien tukemisessa ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten elämänhallinnan vahvistamisessa. Nuorten hyvinvointia tavoitellaan Mahiksessa nuorilähtöisellä ryhmätoiminnalla, jonka luotsaajana on turvallinen, Mahis-koulutuksen käynyt, aikuinen. 

Mahiksia Kaikille -kampanjamme toteutettiin antoisassa yhteistyössä Mahiksen kumppaniorganisaatioiden kanssa. Aikuisten välinen yhteistyö onkin ennaltaehkäisevän työn kantava tekijä. Mahis-ryhmämme toimivat koulujen, kuntien ja seurakuntien nuorisotyön, järjestötoiminnan sekä kotien rajapinnoissa. Kun eri sektoreilla toimivat aikuiset kuuntelevat nuorten tarpeita ja kommunikoivat keskenään, huoleen nuorista voidaan vastata nopeasti tavoilla, jotka ovat nuorille aidosti saavutettavia. Olennaista on reagointi ja toimiminen ennaltaehkäisevästi jo niissä tilanteissa, joissa huoli nuoresta on vasta heräämässä.   

 Se, et vaan tutustuu rohkeasti, niin kyl se maailma avautuu.  -Uskallakin uhmata tulevaisuutta -ryhmän nuori, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Luonto-Liitto 

Meidän aikuisten tehtävä on luoda turvallisia ja kannustavia ympäristöjä nuorille kasvaa, kokeilla uutta ja harjoitella itsen ja muiden kanssa olemista. Kun aikuisten välinen yhteistyö pelaa, syntyy yhä enemmän sellaisia paikkoja, joissa nuorten on hyvä olla. Osallisuuden voimassa ei ole kyse enemmästä tai vähemmästä kuin ihmisen perustarpeista: meille on ominaista tarve kuulua johonkin sekä toimia yhdessä. Mahdollisuudet osallistua luovat perustaa elämänhallinnalle ja itseluottamukselle, jotka helpottavat matkaa aikuisuuteen ja läpi elämän.  

Kiitos Mahis-kumppanit Joensuun Pelastakaa Lapset, Kirkon Kasvatus ja perheasiat, Luonto-Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuorten Suomi ja Suomen 4H-liitto 

Jatketaan keskustelua ja tärkeän yhteistyön tekemistä, sillä jokainen nuori ansaitsee mahiksen omannäköiseen toimintaan! 

Kirjoittajat:

Saara Kallio-Kokko
Kehittämispäällikkö, Nuorten Akatemia

Liisa Tatti
Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia

#MahiksiaKaikille oli Nuorten Akatemian Mahis-hankkeen ja kumppaneiden yhteinen kampanja, jossa nostimme esille nuorten ääniä harrastamisesta ja kiinnitimme huomiota aikuisten rooliin monenlaisen toiminnan tukemisessa. Kampanjajulkaisut ovat edelleen nähtävissä Nuoren Akatemian ja kumppaneiden Instagramissa ja Facebookissa.