Hyppää sisältöön

Fragile-koulutukset tarjoavat nuorten parissa toimiville aikuisille hetken tietoisuustaitojen äärellä

Mahis-hanke viettää tänä vuonna juhlavuotta, kun hankkeen käynnistymisestä tulee kuluneeksi 25 vuotta. Ydinajatukseltaan Mahis on tänä päivänä yhtä osuva kuin yli kaksi vuosikymmentä sitten: jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus saada kasvunsa ja hyvinvointinsa tueksi turvallisia aikuisia, mieleistä tekemistä sekä positiivisia ryhmäkokemuksia.   

Mahis-ohjaajakoulutusten ja ryhmätoiminnan lisäksi hankkeessa on jo neljän vuoden ajan toteutettu Fragile – Särkyvää -koulutuksia ja hieman uudempana tulokkaana myös Fragile-jatkokoulutuksia, jotka tarjoavat nuorten parissa toimiville aikuisille hetken pysähtyä tunteiden ja luovuuden äärelle. Mutta mitä keho- ja tunnetietoisuuden harjoittelu ja luovat menetelmät tuovat Mahis-toimintaan? Muun muassa tähän kysymykseen vastaa Mahis-kouluttajamme Tiina Honkonen.  

Mahis-ryhmissä kohdataan tunteita

Kehomme ovat ihmeellisiä rakennelmia, jotka kannattelevat meitä läpi elämän ja ottavat päivittäin vastaan ajatustemme ja tunteidemme virran. Ja ajatuksia ja tunteitahan riittää! Tunteet ovat kehon automaattisia reaktioita, joiden tietoista ilmaisemista ja säätelyä alamme oppia keskimäärin alakouluikäisinä, ja harjoittelu jatkuu läpi elämän (Jääskinen 2017). Keho- ja tunnetietoisuustaidot ovat hyvän vuorovaikutuksen rakennuspalasia: kun osaamme tulkita tuntemuksiamme ja tarpeitamme paremmin, niistä on helpompi viestiä myös ihmisille ympärillämme.  

Nuoret oppivat paljon elämänsä aikuisilta, joista yksi voi olla oma Mahis-ohjaaja. Mahis-ryhmissä nuoret, ja miksei aikuisetkin, opettelevat yhdessä olemista ja elämänhallintaa. Tuttu ja turvallinen Mahis-ohjaaja voi luoda mahdollisuuksia voimakkaiden tunteiden ja ahdistavien aiheiden käsittelyyn.  

Mahis-kouluttaja Tiina Honkonen on kulkenut Mahiksen kanssa pitkän polun aivan hankkeen alkusijoilta lähtien, mutta luottamus toimintamallia kohtaan ei ole vuosien mittaan hälventynyt. Mahiksessa tiivistyy paljon sitä, mitä Tiina ihmisyydessä arvostaa:  

”Mahis on herkällä ja kauniilla tavalla kannustava ryhmätoiminnan malli, joka huomioi kaikenlaiset nuoret. Mahis on nuorten kasvun tukena, mutta se tarjoaa myös ohjaajalle mahdollisuuden kasvaa nuorten kanssa.”  

Fragile – Särkyvää -koulutus tarjoaa tilaa hengittää ja tutustua itseensä 

Fragile – Särkyvää -koulutus tuo nuorten kanssa toimiville aikuisille mahdollisuuden harjoitella keho- ja tunnetietoisuustaitoja ja kannustaa jatkamaan harjoittelua myös nuorten ryhmissä.

Fragile-koulutuksen viesti onkin kahtalainen: toisaalta harjoitukset tarjoavat keinoja kohdata ja tukea nuoria ryhmätoiminnassa, mutta aivan yhtä tärkeä teema on aikuisen ohjaajan oma polku haavoittuvana ja alati kehittyvänä ihmisenä. Koulutus tarjoaa ohjaajalle tilan pohdiskella itseään ja toivottavasti löytää sellaista sisäistä turvaa, joka välittyy myös nuorille.

”Turvallisessa ryhmässä nuoret voivat harjoitella herkkyyttä itseään sekä muita kohtaan ja rohkeutta ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. Elämää ja itseään ihmetellyt aikuinen voi jo esimerkillään opettaa nuorelle paljon omassa kehossa olemisesta, tunteiden ilmaisusta ja tarpeiden kommunikoimisesta.”  

Fragile tarkoittaa suomeksi särkyvää, mutta Tiinalle se merkitsee lisäksi myönteisten mahdollisuuksien näkemistä haavoittuvuutemme hyväksymisessä.

”Fragile-koulutus ja -harjoitukset auttavat ohjaajaa sellaisiin pieniin tekoihin, jotka johtavat kohti suurempia merkityksiä. Ymmärrys ja empatia itseä kohtaan auttavat ulottamaan ymmärrystä ja empatiaa myös muihin,” Tiina kertoo.  

Taide on tapa kommunikoida

Fragile-harjoituskokonaisuus tuo lisää työkaluja kaikenlaisten nuorten kohtaamiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukemiseen. Taidelähtöiset menetelmät syventävät ymmärrystä itsestämme ja toisistamme. Tiina ajattelee, että arjessa ajattelun kieli helposti peittoaa muut tavat kommunikoida: 

”Fragile-harjoituskokonaisuuden avulla voidaan yhdessä tutkia esimerkiksi kehon, kuvan ja musiikin kieltä. Luovat menetelmät laajentavat kielirepertuaariamme ja tuovat uusia tapoja kommunikoida sekä itsemme että muiden kanssa.” 

Taiteen tekeminen voi tarjota hetken, jossa ensin tietoisesti kuunnellaan omaa kehoa ja tunteita ja työskentelyn myötä annetaan tuntemusten myös mennä. Esimerkiksi kuvallisessa ilmaisussa erityistä on se, että tuntemukset jättävät jäljen, jota voi palata tarkastelemaan. (Löytönen & Sava 2010). Tiina painottaa, että jo harjoitteiden tekeminen on hyvän puolella, mutta ryhmässä jakaminen voi tuoda uusia näkökulmia omaan ajatteluun ja lisätä yhteistä ymmärrystä. 

”Tekemistä vauhdittaneista ajatuksista ja tunteista voi jokainen sanoittaa ryhmässä juuri sen verran kuin haluaa”, Tiina täsmentää.  

Keho- ja tunnetietoisuudesta turvallisuutta nuorten toimintaan

 Viime kädessä Tiina toivoo, että tietoisuustaitojen harjoittelu turvallisessa ryhmässä ja oman Mahis-ohjaajan kanssa tuo nuorille rauhaa omassa itsessä olemiseen:  

”Jos harjoitteet tuovat nuorille edes hippusen hyvää oloa ja turvallisuutta omaan kehoon, mieleen ja kasvuun, niin olemme jo valtavan suurien asioiden äärellä ja matkalla kohti empaattisempaa yhteiseloa.”  

Tiina Honkonen on hankasalmelainen työnohjaaja, joka on ollut Mahiksessa mukana koko hankkeen 25 vuotisen historian ajan. Tiina kuvailee suhdettaan Mahikseen rakkaussuhteeksi, ja tämä rakkaus välittyy kaikille meille, jotka olemme saaneet osallistua Tiinan lämmöllä luotsaamiin Mahis- ja Fragile-koulutuksiin. Lisätietoja Tiinasta löydät hänen sivuiltaan.   

  

Innostuitko Fragile-koulutuksistamme? Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!
Fragile – Särkyvää -koulutus
Fragile-jatkokoulutus

Ohjaajille maksuttomat koulutukset mahdollistaa Mahis-kumppani Alko.

  

Hymyilevä Liisa Tatti

Tekstin yhdessä Tiina Honkosen kanssa tuotti

Liisa Tatti
projektikoordinaattori
liisa.tatti@nuortenakatemia.fi
050 321 4768

  

Viitteet: 
Anne-Mari Jääskinen: Mitä sä rageet? – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen  
Teija Löytönen ja Inkeri Sava: Taidepedagogiikka tarinoiden ja tunteiden tulkkina 

Kuva:
Jenora Design