Hyppää sisältöön

Erätauko-keskustelu nuorten kanssa toimiville aikuisille torstaina 19.5.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Erätauko-menetelmään maailmankansalaisuudesta keskustelemalla!

Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voidaan hyödyntää monenlaisten ryhmien kanssa. Sen avulla voidaan varmistaa osallistujien tasavertainen kohtaaminen ja saada käsiteltävästä aiheesta syvällisempää ymmärrystä. Erätauko-keskustelu vahvistaa osallisuuden kokemusta, minkä lisäksi keskustelusta syntyy parhaimmillaan uudenlaista ajattelua ja yllättäviä oivalluksia. (Erätaukosäätiö)

Tilaisuuden tarkoituksena on, että osallistujat pääsevät kokemaan Erätauko-menetelmän, jotta voivat halutessaan tutustua siihen lähemmin ja hyödyntää sitä omassa opetus- ja ohjaustyössään nuorten kanssa.

Opettaja/ohjaaja voi halutessaan tilata Matkalla maailmankansalaiseksi -kouluvierailukokonaisuuden tai nuorten vapaa-ajan puolelle suunnatun Erätauko-keskustelun maksutta nuorten ryhmälle. Tilaisuus on siis myös oivallinen tapa kokea erätaukokeskustelu itse ennen kuin tilaa sen ryhmälleen.

Sisällöllisesti keskustelun tavoitteena on laajentaa ja haastaa ymmärrystä maailmankansalaisena toimimisesta, maailmankansalaisen taidoista ja oivaltaa näiden merkitys kestävän kehityksen edistämiseksi.

Keskustelun ohjaavat Erätauko-menetelmään koulutetut Nuorten Akatemian kouluvierailijat.

Kohderyhmä: opettajat ja muut nuorten kanssa toimivat aikuiset
Ajankohta: to 19.5. klo 15.00-16.30
Toteutustapa:
Etätoteutus Teamsin välityksellä. Tarvitset osallistumiseen mikrofonin. Toivomme osallistujien pitävän myös kameran päällä.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen päättyy ti 17.5. klo 12.00. Voimme ottaa mukaan enintään 25 hlö. Toimi siis nopeasti: määrä täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä!

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Lisätiedot: Wiliina Gullstén, assistentti | wiliina.gullsten[a]nuortenakatemia.fi | puh. 050 553 0433

Mikä Erätauko?

”Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.” – Erätaukosäätiö

Erätaukosäätiön sivuilta löydät kattavasti lisätietoa aiheesta ja pääset tutustumaan lähemmin esimerkiksi Erätauko-menetelmän hyötyihin.

Matkalla maailmankansalaiseksi -hanke

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa lisätään nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista sekä vahvistetaan aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Maailmankansalaisen taidot ymmärretään tietoina, taitoina, asenteina, arvoina ja haluna toimia kestävämmän maailman puolesta. Hankkeessa myös vahvistetaan nuorten uskoa globaaliin tulevaisuuteen lisäten samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kriittistä ajattelua sekä keinoja vaikuttaa.

Hanke tarjoaa aiheen käsittelyyn maksuttomia kouluvierailuita ja mobiilipelejä. Pelit ja kouluvierailut nojaavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan ja rohkaisevat toimimaan myönteisesti toisia kunnioittaen. Kokonaisuus tukee laaja-alaista osaamista globaaleista kysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta. Työpajoissa käytetyt menetelmät edistävät nuorten toiminnallista osallisuutta ja dialogitaitoja.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.