Hyppää sisältöön

CLIMentines-hanke vahvistaa nuorten ilmastovaikuttamista Euroopassa

Climentines-hanke edistää nuorten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia ilmastopolitiikkaan sekä kotimaissaan että laajemmin Euroopassa. Hankkeessa luodaan muun muassa kansainvälinen verkosto yhdistämään ilmastotoiminnasta kiinnostuneita toimijoita.

Euroopan parlamentin vuoden 2021 nuorisokyselyn perusteella kiinnostuksen puute, päätöksentekijöihin kohdistuva luottamuksen puute sekä kokemus käsiteltävien aiheiden riittämättömästä ymmärryksestä ovat suurimpia syitä äänestysiän saavuttaneiden nuorten osallistumattomuuden taustalla. Lisäksi enemmistö kyselyyn vastanneista koki, ettei heillä ole paljon tai lainkaan sananvaltaa heihin itseensä vaikuttaviin tärkeisiin päätöksiin, lakeihin ja politiikkaan. Nuorten aktivismi on yleisesti ottaen vahvaa, mutta nuorille ja nuorisojärjestöille saatavilla oleva tieto, koulutus ja tuki päätöksentekoprosesseihin osallistumiseksi on usein puutteellista. Vaikka olisi halua ja kiinnostusta, esteenä voi olla epätietoisuus siitä, miten ja missä osallistua.

Erasmus+ -ohjelman European Youth Together -toimesta rahoitetun Climentines-hankkeen tavoitteena on yhdistää nuorisojärjestöjä ja nuoria sekä edistää tiedonjakoa ja oppimista kansainvälisen verkoston käynnistämisen kautta. Hankkeella pyritään vahvistamaan nuorisojärjestöjen, nuorisotyöntekijöiden sekä nuorten osaamista ja tarjoamaan heille tietoa sekä käytännön työkaluja aktiivisen kansalaisuuden, osallistavan ja puntaroivan demokratian sekä ilmastotoimien edistämiseksi.

Climentineksen projektitiimi aloitustapaamisessa Ateenassa.

Nuorten Akatemia kumppanikonsortion suomalaisedustaja

Climentines on kuudesta eri maasta tulevan seitsemän eurooppalaisen organisaation yhteistyöhanke (Suomi, Kreikka, Italia, Ranska, Puola ja Itävalta). Aluksi hankkeessa kartoitetaan tarkemmin nykytilannetta nuorten osallisuuden, osallistumisen ja ilmastotoimien osalta kumppanimaissa ja EU-tasolla. Kartoituksia hyödynnetään muun muassa nuorisojärjestöille ja -työntekijöille suunnatun nykytilannetta havainnollistavan työkalupakin kehittämisessä.

Kansainvälisen verkoston käynnistämisen jälkeen hankkeessa tullaan järjestämään nuorille mahdollisuuksia osallistua paikallisiin ilmastotoimintatyöryhmiin jokaisessa hankkeen kumppanimaassa. Myöhemmin tuotetaan lisäksi sekä nuorisotyöntekijöille että nuorille suunnatut ilmastotoimintaoppaat, joihin kerätään konkreettisia vinkkejä, miten hyödyntää varsinkin osallistavaa ja puntaroivaa demokratiaa edistäviä periaatteita, menetelmiä ja toimintatapoja niin paikallisella, kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Nuorisotyöntekijöiden oppaasta tuotetaan myös koulutuksellinen webinaarisarja.

Nuorten Akatemia on hankkeen ainoa suomalainen kumppani. Vastuualueisiimme kuuluu muun muassa tulevan kansainvälisen verkoston markkinointi Suomessa, hankkeen tarpeisiin liittyvä kartoitustyö ja tiedonkeruu Suomen kontekstista, yhteiskehittelytyöpajojen järjestämistä ja työryhmien ohjaamista Suomessa sekä suomalaisten osallistujien koordinointia mukaan kansainvälisiin koulutuksiin.

Hankkeen tulokset esitellään lopuksi Brysselissä syksyllä 2025.

Kiinnostuitko hankkeesta? Ota meidät seurantaan!

Climentines-hanke polkaistiin kunnolla käyntiin alkuvuodesta Ateenassa projektitiimin kokoontuessa pääkoordinaattorin KMOPin toimistolle aloitustapaamiseen. Sen jälkeen laitettiinkin heti kynät sauhuamaan ja hankkeen kumppanimaista sekä EU-tasolta tehdyt alkukartoitukset julkaistaan pian. Ne luovat yhteistä ymmärrystä aiheesta kansainvälisten toimijoiden kesken sekä toimivat perustana myös tuleville tuotoksille.

Ensimmäiset osallistumismahdollisuudet hankkeen aiheesta kiinnostuneille toimijoille tulossa pian:

  • Toukokuussa 2024 järjestämme kolme avointa yhteiskehittämistyöpajaa suomalaisille nuorisojärjestöille ja -työntekijöille. Työpajojen osallistujat pääsevät ideoimaan ja arvioimaan hankkeen materiaalien kehittämistä.
  • Haku mukaan Climentineksen käynnistämän kansainvälisen verkoston jäseneksi aukeaa myös lähiaikoina, pysy kuulolla! Nuorten työryhmät muodostetaan verkoston kautta loppuvuodesta.
  • Tammikuussa 2025 hanke järjestää kansainvälisen koulutuksen nuorisotyöntekijöille Milanossa, Italiassa. Koulutukseen voi hakea mukaan syksymmällä.
  • Kesäkuussa 2025 hanke järjestää nuorille suunnatun nuorisovaihdon Ateenassa, Kreikassa. Vaihtoon voi hakea mukaan ensi vuoden alkupuolella.

Climentines-hankkeella on omat nettisivut, joista löytyy tietoa hankkeesta sekä kumppaniorganisaatioista. Sivuille on tulossa myös tietoa tulevista tapahtumista, uutisia sekä projektissa tuotettuja materiaaleja. Ota Climentines seurantaan myös Instagramissa @climentineseu.

Lisätiedot

Hymyilevä Sanna Lindgren


Sanna Lindgren
Kansainvälisten asioiden päällikkö
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi
+358 40 082 7413

Hankkeen kumppaniorganisaatiot

KMOP

KMOP on Climentineksen pääkoordinaattori ja yksi Kreikan vanhimmista kansalaisjärjestöistä, joka sekä tarjoaa erilaisia sosiaalitukipalveluita että toteuttaa yhteiskunnallisia aloitteita. Toiminta perustuu erityisesti keskeisiä sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja politiikkaa käsittelevään ja muokkaavaan tutkimukseen ja innovatiivisiin uusiin avauksiin. KMOP toimii aktiivisesti seitsemässä maassa.

ActionAid International Italia

ActionAid on itsenäinen köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan toimiva kansainvälinen organisaatio, joka on läsnä jopa 71 maassa ympäri maailmaa. Climentines-hankkeessa on mukana ActionAidin vuonna 1989 perustettu Italian toimisto, joka on kokenut monitasoisen hallinnon ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäjä niin Italian kuin Euroopan tasolla sekä toteuttaa useita EU-rahoitteisia hankkeita.

ALDA

ALDA – European Association for Local Democracy on Ranskaan rekisteröity paikallis- ja alueellisen tason viranomaisten ja kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kansainvälinen liittouma. Se edistää osallistavan lähestymistavan kautta hyvää hallintoa sekä kestävien ja inklusiivisten yhteisöjen kehittämistä. ALDAn toiminta ulottuu yli 50 maahan.

Groupe SOS Solidarités

Groupe SOS Solidarités on merkittävä yhteiskunnallisen ja lääketieteellis-yhteiskunnallisen sektorin voittoa tavoittelematon toimija Ranskassa. Se on myös yksi Ranskasta lähtöisin olevan voittoa tavoittelemattoman yhteisö- ja solidaarisuustalouden sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistäjäryhmä Groupe SOSin perustajista. Groupe SOSiin kuuluu 750 toimitilaa ja palvelua, useita voittoa tavoittelemattomia järjestöjä sekä yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka toimivat edistääkseen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten, tulevien sukupolvien ja alueiden hyvinvointia. Sen toiminta ulottuu yli 50 maahan.

PROM

PROM (Polish Council of Youth Organizations) on puolalaisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö, yhteistyöfoorumi ja edustusorganisaatio. PROM on vaikuttamisjärjestö, joka edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnan eri tasoilla, tiedottaa nuorisopolitiikasta ja nuorten asioista erityisesti Puolassa sekä edustaa jäsenjärjestöjään ja/tai puolalaisia nuoria esimerkiksi Euroopan nuorisofoorumissa ja EU:n nuorisokonferensseissa.

ÖJAB

ÖJAB (Austrian Young Workers Movement) on itävaltalainen voittoa tavoittelematon järjestö. Se ylläpitää ja tarjoaa opiskelijoille ja muille nuorille asuntoja, laitos- ja liikkuvaa hoitoa sekä toteuttaa monenlaisia projekteja koulutuksen, integraation, pakolaisavun ja kehitysyhteistyön parissa.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.