Hyppää sisältöön

Amengo skoolassa vaikuttavat romaninuoret 


Amengo skoola on Suomessa puhuttua romanikieltä ja tarkoittaa meidän koulumme. Se on myös Suomen Romaniyhdistyksen ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tarkoituksena on tehdä koulusta yhdenvertaisempi, oikeudenmukaisempi ja turvallisempi paikka kaikille.

Romanien kohtaama syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma. Se on valitettavasti arkipäivää monelle romanille ja näkyy muun muassa työ- tai harjoittelupaikan haussa, asuntomarkkinoilla, palveluiden tarjoamisessa ja vihapuheena.

Usein ennakkoluulot romaneja kohtaan johtuvat tietämättömyydestä. Romanikulttuurin ulkopuolella ei juurikaan tunneta kulttuurin erityispiirteitä eikä niistä opita kouluissa. Toisaalta romaneihin, kuten moneen muuhunkin vähemmistöryhmän edustajaan, suhtaudutaan yksilön sijaan usein kulttuurinsa edustajana. Negatiivinen leima on helpompi saada ja sitä on vaikea poistaa.

Nuoret keskiössä pakan kehittämisessä

Amengo skoola -hankkeessa on syksyn ajan työstetty kouluihin menetelmäpakkaa ja opettajan opasta, joiden avulla tietoa romanikulttuurista voi lisätä kouluissa, ja samalla hahmottaa maailmaa monipuolisemmin. Kymmenisen romaninuorta on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä pakan sisältöjä sekä kertomassa heille itselleen merkityksellisistä asioista romanikulttuurissa. Asioista, joista toivoisivat myös valtaväestön tietävän.

Nuoret toivovat, että kouluissa lisätään tietoa, ja että romanikulttuurista puhutaan kuten mistä tahansa muustakin kulttuurista: kiinnostavalla tavalla, ilman eksotisointia. Moni romaninuori on kokenut raskaaksi sen, että opettaja saattaa pyytää nuorta kertomaan kulttuuristaan oppitunnilla yllättäen. Oman kulttuurin edustaminen voi olla stressaavaa ja johtaa pahimmillaan kiusaamiseen.

Menetelmäpakan avulla haluamme tarjota opettajalle harjoituksia, joiden kautta tietoa voi lisätä ilman, että kukaan oppilaista joutuu kiusalliseen tilanteeseen. Harjoituksissa on pyritty huomioimaan myös, että nuoret luokassa ovat moninainen joukko. Romaneiden lisäksi luokasta löytyy paljon muitakin vähemmistökulttuurien edustajia, ja tähän harjoituksissa on kiinnitetty erityistä huomiota.

Yhteisön merkitys

Romaninuorten työpajoissa näkyi yhteisöllisyys ja ihmisläheisyys. Se näkyi ja kuului nauruna, toisten seurassa viihtymisenä sekä siinä, että keskustelu oli helppoa ja toisia kunnioittavaa. Yhteisöllisyys ja suvun merkitys korostuivat myös vastauksissa, kun nuorilta kysyttiin, mikä on heille tärkeää omassa kulttuurissaan.

Kuvassa näkyy romaninuorten vastaukset kysymykseen, mikä on sinulle tärkeää romanikulttuurissa:

Sukulaiset, yhteisöllisyys, työnteko, kieli, kunnioittaminen, miehen asema, kielen elvyttäminen, yhteisöllisyys, kunnioitus ja arvot, siveliäisyys, kielen elvyttäminen, naisen arvo ja asema, ruoka, sivistys,  perhekeskeisyys.

Toisaalta myös vaikeat asiat puhuttivat. Yksi työpajoissa erityistä huomioita saanut aihe oli romanien holokausti, jota romanijärjestöt ympäri Eurooppaa ovat viime vuosien varrella kokeneet tärkeäksi käsitellä eri tapahtumien ja hankkeiden kautta. Romanien kansanmurhan muistopäivää vietetään 2. elokuuta.

”Holokaustista puhuttaessa pitää tuoda esiin, että se tosiaan kosketti myös romaneja”, nuoret tähdentävät. Harvemmin tosiaan kuulee puhuttavan siitä, että toisen maailmansodan aikaisessa holokaustissa natsit surmasivat jopa puolet Euroopan romaniväestöstä. Nuorten aloitteesta Amengo skoola -menetelmäpakkaan on kehitetty tästä aiheesta kaksi harjoitusta erityisesti toisen asteen opiskelijoille. Niissä romaniholokaustia käsitellään videon tai tekstin kautta.

Amengo skoola väylänä vaikuttamiseen

Kaikki romaninuoret, jotka antoivat palautetta työpajoista, olivat yhtä mieltä siitä, että he saivat oman äänensä kuuluviin. Yhteiskehittämistyöpajat koettiin vaikuttamisen väyläksi. Yksi nuorista kertoi viimeisen työpajan yhteydessä, että on ollut ilo olla mukana tekemässä pakkaa ja vaikuttamassa.

Nuoret osallistuivat kehittämiseen omalla vapaa-ajallaan. He olivat hyvin sitoutuneita ja kokivat aiheen merkitykselliseksi, sillä pitkälti sama porukka oli mukana alusta loppuun saakka. Joku totesi, että haluaa pakan valmistuttua kertoa ihmisille olleensa mukana tekemässä pakkaa.

Amengo skoola -menetelmäpakka valmistuu alkuvuodesta. Sitä painatetaan Educa-messuille, josta 200 nopeinta voi hakea sen itselleen. Myöhemmin sen voi tilata myös Subject Aidin kautta postitse kotiin. Pakka on opettajille maksuton.

Amengo skoola on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jota teemme yhdessä Suomen Romaniyhdistyksen kanssa.

Hymyilevä Ulla Saalasti

Kirjoittaja on Nuorten Akatemian projektipäällikkö, joka vastaa Amengo skoola -hankkeesta.

Ulla Saalasti
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi
040 567 4203