Hyppää sisältöön

Matkalla maailmankansalaiseksi

Nuorisobarometrin 2016 mukaan vain 25 % nuorista suhtautuu positiivisesti maailman tulevaisuuteen. Nuoria huolestuttavat muun muassa ilmastokysymykset sekä eriarvoistuminen. Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa lisätään nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista sekä vahvistetaan aktiivisen maailmankansalaisen taitoja.

Nuori voi olla aktiivinen maailmankansalainen. Mutta minkälaisia taitoja maailmankansalainen tarvitsee? Nämä taidot ymmärretään tietoina, taitoina, asenteina, arvoina ja haluna toimia kestävämmän maailman puolesta.

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa myös vahvistetaan nuorten uskoa globaaliin tulevaisuuteen lisäten samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kriittistä ajattelua sekä keinoja vaikuttaa. Hanke tarjoaa aiheen käsittelyyn maksuttomia kouluvierailuita ja mobiilipelejä. Pelit ja kouluvierailut nojaavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan ja rohkaisevat toimimaan myönteisesti toisia kunnioittaen.

Kokonaisuus tukee laaja-alaista osaamista globaaleista kysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta. Työpajoissa käytetyt menetelmät edistävät nuorten toiminnallista osallisuutta ja dialogitaitoja.

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.

Lisätietoja ja tilaamisohjeet kouluvierailuista ala- ja yläkouluihin sekä Agenda 2030 -pelistä ja Erätauko-keskusteluista nuorten vapaa-ajan puolelle löydät Opettajalle ja ohjaajalle -sivulta.

Hymyilevä Niina Salmi

Lisätietoja:

Niina Salmi, kehittämispäällikkö
niina.salmi@nuortenakatemia.fi
050 464 5559

Hymyilevä Sanna LindgrenSanna Lindgren, projektikoordinaattori
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi
040 082 7413