Hyppää sisältöön

Pikamuodista hitaaseen -kouluvierailu

Pikamuodista hitaaseen -kouluvierailussa edistetään kiertotaloutta! Kouluvierailun tavoitteena on innostaa nuoret hitaasta muodista ja luoda onnistumisen elämyksiä käsitöissä. Vierailun jälkeen teokset voi halutessaan asettaa näyttelyksi koulua koristamaan.

Opettaja voi tilata luokalleen yksi- tai kaksiosaisen kouluvierailun

Yksiosaisessa vierailussa (75-90 min) tehdään kierrätysmateriaaleista itselle kangasmerkki tai seinävaate vaikkapa koko luokan seinää koristamaan. Kangasmerkki tehdään itsenäisesti, seinävaate voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä. Huom. teokset voi halutessaan toteuttaa jonkun teeman tai ilmiön ympärille, jota luokka käsittelee muussakin opetuksessa!

Kaksiosaisen kouluvierailun (2 x 75-90 min) ensimmäisellä kerralla pelataan pikamuodin ympäristö- ja ihmisoikeusongelmia käsittelevä Pikamuodista hitaaseen -oppimispeliä. Pelin avulla nuoret oppivat elämyksellisellä tavalla teoriapohjaa aiheesta. Lisäksi he pelissä pohtivat, kuinka omalla toiminnallaan voivat vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun. Kouluvierailun toisella kerralla nuoret pääsevät toteuttamaan kangasmerkin tai seinävaatteen.

Kouluvierailuja ohjaavat koulutetut kouluvierailijat.

Suosittelemme Seppo-pelejä pelattavaksi 3–4 hengen tiimeissä, halutessaan pelin voi pelata myös yksin. Jokainen tiimi tai itsekseen pelaava pelaaja tarvitsee yhden älylaitteen (esim. tabletti) ja verkkoyhteyden peliä varten. Nuorten Akatemian oppimispelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Käsityöpajaa varten kouluvierailija tuo luokkaan tarvittavan kierrätysmateriaalin. Huomioithan kuitenkin, että opettajan tehtävänä on tuoda luokkaan saksia, neuloja ja lankaa, yleisliimaa sekä luonnospaperia ja kyniä.

Kouluvierailu on täysin maksuton

Kesto: 1 tai 2 x 75-90 min
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste
Ryhmäkokosuositus: alle 30 oppilasta/opiskelijaa
Teemat: globaalikasvatus, ilmastokasvatus, kiertotalous
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Joensuu, Oulu, Rovaniemi ja Kuopio. 

Pikamuodista hitaaseen -kouluvierailut on Koneen Säätiön rahoittamia.

Tilaa tästä

Tilausohjeet ja lisätietoa kouluvierailujen käytännön järjestelyistä 

Kouluvierailua voi hyödyntää esimerkiksi käsityön tunneilla – mutta aihe sopii hyvin myös muihin oppiaineisiin ja ilmiöoppimiseen. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten Pikamuodista hitaaseen -kouluvierailua voi hyödyntää yläkoulussa ja toisella asteella:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Käsityö: S8 Tiedostaminen ja osallistuminen
 • Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta
 • Kotitalous: S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, POPS 2014)

Ammatillinen koulutus

Ehdotusalat ammatilliseen koulutukseen

 • Johtaminen ja yritysjohtamisen ala
 • Liiketoiminnan ala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Media-ala
 • Taideteollisuusala
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Tuotekehitystyön ala

Arvot ja yleinen oppiminen

Kestävän kehityksen osaaminen (2.8) Opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeiset ympäristömuutokset ja ihmisen toiminnan merkityksen niihin
 • kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää ilmiöiden vaikutuksen toisiinsa
 • toimia kestävää elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä
 • arvioida toimintaa kriittisesti ja tehdä kestävää tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja ja ehdotuksia.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa, OPH 2020)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet

 • Biologia: BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
 • Maantiede: GE1 Maailma muutoksessa, GE3 Yhteinen maailma
 • Yhteiskuntaoppi : YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. (Lukion arvoperusta, LOPS 2019)

 • Eettinen ja ympäristöosaaminen: Opiskelija arvioi ja suunnittelee toimintaansa eettisyyden ja vastuullisuuden lähtökohdista. Hän oppii perusasioita kestävän elämäntavan ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä näiden keskinäisriippuvuuksista.
 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelija omaksuu aktiivisen kansalaisuuden ja toimijuuden taitoja. Hän motivoituu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tekemään aloitteita sekä viemään niitä eteenpäin yhteistyössä paikallisesti ja kansainvälisesti.
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija vahvistaa ihmisoikeuksien tuntemustaan ja toimijuuttaan ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja eettisesti vastuullisten elintapojen edistämiseksi.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.