Hyppää sisältöön

Erätaukokeskustelu maailmankansalaisuudesta

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa lisätään nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista sekä vahvistetaan aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Maailmankansalaisen taidot ymmärretään tietoina, taitoina, asenteina, arvoina ja haluna toimia kestävämmän maailman puolesta. Hankkeessa myös vahvistetaan nuorten uskoa globaaliin tulevaisuuteen lisäten samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kriittistä ajattelua sekä keinoja vaikuttaa.

Kouluvierailutoiminnassamme koulutetut kouluvierailijat ohjaavat oppilaitoksessa työpajan nuorille. Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa kouluvierailutoimintamme ulottuu myös nuorten vapaa-ajan puolelle, sillä tarjoamme Erätaukokeskustelun maksutta vapaa-ajalla tapahtuvaan nuorten ryhmätoimintaan.

Erätaukokeskustelu maailmankansalaisuudesta

Voit tilata Erätaukokeskustelun maailmankansalaisuudesta esimerkiksi nuorisotalolle, partioryhmälle, rippileirille tai muualle nuorten vapaa-ajan puolelle.

Sisältö: Vierailu sisältää Erätauko-menetelmällä toteutetun keskustelun maailmankansalaisuudesta. Keskustelun tavoitteena on laajentaa ja haastaa ymmärrystä maailmankansalaisena toimimisesta, maailmankansalaisen taidoista ja oivaltaa näiden merkitys kestävän kehityksen edistämiseksi.
Ryhmäkoko: n. 6-25 nuorta
Ikäsuositus: n. 13-18 v.
Kesto: 90 min
Vierailualueet:
 pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Ei etätoteutusmahdollisuutta.
Tila ja varusteet: Keskustelua varten tarvitaan sopiva tila, jossa nuoret pääsevät istumaan mielellään ringissä. Keskustelua varten ei tarvitse laitteita tai muita tarvikkeita.

Keskustelun vetävät koulutetut ohjaajat pääosin pareittain. Lisäksi paikalla tulee olla täysikäinen vastuuhenkilö.

Vierailu on maksuton.

Tilaaminen:
Tee tilaus tilauslomakkeella (Täydennä oppilaitoksen nimen sijaan organisaatiosi nimi.)

Mikä Erätauko?
”Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.” – Erätaukosäätiö

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.

Hanke tarjoaa aiheen käsittelyyn maksuttomia kouluvierailuita ja mobiilipelejä. Pelit ja kouluvierailut nojaavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan ja rohkaisevat toimimaan myönteisesti toisia kunnioittaen. Kokonaisuus tukee laaja-alaista osaamista globaaleista kysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta. Työpajoissa käytetyt menetelmät edistävät nuorten toiminnallista osallisuutta ja dialogitaitoja.